۱ - آبان - ۱۳۹۱


سردبیر : عقاب  علی احمدی

فهرست
به جای سرمقاله
درسی بزرگ در انصاف علمی علامه قزوینی / از یادداشت های علامه محمد قزوینی / به کوشش ایرج افشار
نوروزی ها
تابش خورشید نوروز بر فراز قارۀ ابریشم
دو بهاریه / منوچهری دامغانی ، محمدرضا شفیعی کدکنی
گزارش
درسال ۱۳۸۹ خورشیدی بهترین کتاب‌هایی که خوانده‌اید، کدام‌ها بوده‌اند؟ /  با اظهارنظرهایی از: کاوه بیات، زهرا  حیدری، محمدحسین   خسروپناه، محمود زند مقدم، محمداسماعیل حیدر علی (محمد حیدری)، کاظم    سادات‌اشکوری، مسعود صفاریان، عقاب علی احمدی، علی علی بابایی درمنی، احمد قائم‌مقامی، مسعود لقمان، محمود معتقدی، سید علیرضا میرنقی، شروین وکیلی، احسان هوشمند. / به کوشش عقاب  علی احمدی
نقد  کتاب
حزب یا جبهه؟ (نخستین کنگرۀ جبهۀ ملّی ایران)(دی‌ماه ۱۳۴۱) / مجید  رهبانی
کتابی ، نه در شأن نیما / کاظم سادات اشکوری
کوشش برای تاریخمندکردن شعر حافظ / کامیار  عابدی
از میانِ خاکستر و خواب! (خوانش مجموعه داستان خواب و خاکستر) / محمود  معتقدی
گلستان ارم: جعلنامه‌ای در انکار هویت فرهنگی ایرانی قفقاز و ترکی شمردن قفقازیان  / فیروز  منصوری
کتاب از  زبان  نویسنده و مترجم
گفتگو با یک پژوهشگر دربارۀ کتاب تازۀ او (تاریخ و نام دریای شمال ایران در گفتگو با دکتر عنایت الله رضا)
معرفی یک کتاب از زبان مترجم آن / مرتضا ثاقب فر
معرفی کتاب
مکتب دیکتاتورها ۱( گذری در کتاب «خروج اضطراری») / مسعود  لقمان
گذری در کتاب «پرواز با ترانه» / مسعود  لقمان
معرفی کتاب « سرنوشت یاران دکتر مصدق » / ناهید  زندی صادق
معرفی کتاب « ترفند پیغمبرسازان و دساتیر آسمانی » /مهدی شمسایی لشکریانی
رویدادهای کتاب
تولد یک فرهنگنامه
تلویزیون در کتابفروشی
آخرین کتابهای منتشر شده در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ خورشیدی / عقاب  علی احمدی
انتشار « دانشنامه دانش‌گستر »

نظر شما