۱۴ - مهر - ۱۳۹۱
مهدی شمسایی


 

ترفند پیغمبرسازان و دساتیر آسمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترفند پیغمبرسازان و دساتیر آسمانی
گزارش:علی اصغر مصطفوی

چاپ اول : ۱۳۷۰

ناشر : انتشارات بامداد

مولف در این کتاب کوشیده است ماهیت دولت استعماری انگلستان ( بریتانیای کبیر) و روند و ابزارهای گسترش قدرت آن در جهان را بررسی کند. برای این کار او به بررسی نقش مهم کارگزاران و ماموران رنگارنگ و گوناگون این دولت که به نام  مستشرق و باستان‌شناس و زبان‌شناس و یا در لباس  فرماندۀ نظامی و درویش و جهانگرد ، با هدف استثمار مردم مشرق زمین و ایجاد تفرقه های فکری ومذهبی، به کار تاسیس و پی افکندن مذاهب و فرقه‌های جعلی  گوناگون  سرگرم‌اند، می پردازد. شمار  این  مذهب‌ها و فرقه‌ها تنها  در هند بیش از چند صد دین و مذهب است، و بعضی از آنها   مانند «وهابیت» در عربستان  و کشورهای عربی پیروان بسیاری دارند.

    این مستشرقان که  بعضی از آنها خوشنام هم هستند و از نام آورترین آنها می توان به شخصی مانند «ادوارد براون» هم اشاره کرد، در ایران هم دست به چنین اقداماتی زده‌اند.  در دوره‌ای، خدایگانان انگلیسی با  یاری فرشتگان شرق‌شناس خود پیامبرانی مانند «محمدعلی  باب» را مبعوث کردند، و یا  کتاب  آسمانی کهنی مانند «دساتیر» را از دل زمان کشف کردند  و از آسمان لندن بر مردم ایران فرو فرستادند. این  توطئه — البته — خوشبختانه با هوشیاری بزرگانی  مانند میرزا تقی خان امیر کبیر به بار ننشست و از رسیدن به هدف شوم خود، که همانا ایجاد شکاف‌های عمیق مذهبی و ملی در میان ایرانیان بود، بازماند.

    کتاب «ترفند پیغمبرسازان و دساتیر آسمانی» علاوه بر روشن کردن ترفندهای کشورهای غربی برای نفوذ در سامانه‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان، نقاب  از چهرۀ برخی از شرق‌شناسان نیز بر می‌دارد، شرق شناسانی که در چشم برخی از پژوهشگران معاصر چهره‌ای  خداگونه یافته‌اند و  باید  نظراتشان را از جان و دل، و بدون هیچ گونه شک و تردید پذیرفت و بنا به باورشان کسی حق گذرکردن از محدودۀ تعیین شدۀ آنها را ندارد.

نظر شما