بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

آشنایی با کتاب «جهان نمای تاریخ ایران»
۱۵ - خرداد - ۱۳۹۸
معرفی کتاب « پیدایش جمهوری آذربایجان »
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۷
روایتی شورمندانه از « داریوش و ایرانیان »
۱۶ - مهر - ۱۳۹۷
بداعت ِ بدیع ( آشنایی با یادگارنامهِ ای درباره ی امیرمهدی بدیع )
۱۸ - شهریور - ۱۳۹۷
معرفی  کتاب « رئیس علی دلواری »
۱۲ - شهریور - ۱۳۹۷
معرفی کتاب « علم چیست ؟ » ، از زبان نویسنده ی آن
۷ - خرداد - ۱۳۹۷
معرفی کتاب خلیج فارس ( مجموعه مقالات «نخستین همایش طرح تدوین دانشنامۀ خلیج فارس»)
۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
شِبه‌علم و ضدّ علم (نگاهی به کتاب جهان فراطبیعی ، شبه علم و ضد علم در دوران پست مدرن )
۱ - فروردین - ۱۳۹۷
لطفا سرزده وارد نشوید ! (معرفی مجموعۀ طنز «دیوان نکته‌سنجی» )
۲ - دی - ۱۳۹۶
نگاهی به « زائر چشمه های گمنام»
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۶