بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

لطفا سرزده وارد نشوید ! (معرفی مجموعۀ طنز «دیوان نکته‌سنجی» )
۲ - دی - ۱۳۹۶
نگاهی به « زائر چشمه های گمنام»
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۶
معرفی یک کتاب در باره ی بحران آرتساخ ( قراباغ )
۴ - مرداد - ۱۳۹۶
یادمانده های ناخدا هوشنگ صمدی ، از ۳۴ روز مقاومت در خرمشهر
۳ - خرداد - ۱۳۹۶
یکصد سال دادخواهی ارمنی ( گذری در کتاب « نسل کشی ارمنی » )
۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۶
اسلامیزاسیون و تداوم بحران هویتی در ترکیه ( نگاهی به کتاب «اسلامیزاسیون در ترکیه» )
۱۸ - فروردین - ۱۳۹۶
گذری در کتاب « در لحظه‌های ریزش باران »
۲۳ - بهمن - ۱۳۹۵
در لحظه‌های ریزش باران
۵ - بهمن - ۱۳۹۵
ما را به سیرِ باغِ اجانب مخوان ! ( نگاهی به کتاب «در راه نجات آذربایجان» )
۲۰ - آذر - ۱۳۹۵
یادگار مهرداد بهار ( نقد کتاب « ادبیات مانوی » )
۱۱ - آبان - ۱۳۹۵