بایگانی مربوط به دسته‌ی ادبیات

ناخدا بایندر است این …
۹ - شهریور - ۱۳۹۸
نامۀ عاشقانۀ پری دخت به سیدمحمود
۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
نیایش تحویل سال ، به زبان اوستایی
۱ - فروردین - ۱۳۹۸
کیخسرو و کوروش
۳ - آبان - ۱۳۹۷
سخنرانی نادیه مراد [۱] (دختری که سازمان ملل متحد را به گریه انداخت)
۲۸ - شهریور - ۱۳۹۷
مُسّمَطی در ستایش «سعدی»
۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
بهاریه
۱۲ - فروردین - ۱۳۹۷
تصنیف آذربایجان [۱]
۲۱ - آذر - ۱۳۹۶
توفان توپان (شعری برای بازی ایران در جام جهانی روسیه)
۱۶ - آذر - ۱۳۹۶
مثنوی   « کاکاعابدین  و  یاسی »
۷ - مهر - ۱۳۹۶