بایگانی مربوط به دسته‌ی اندیشه

«تمدن» را با بخشنامه نمی توان برپا کرد !(نگاهی به سخنان حمیدرضا صارمی دربارۀ فرهنگ و تمدن ایران)
۲۱ - آبان - ۱۴۰۲
مسئلۀ ملکیان با تمدن ایران
۱۵ - مهر - ۱۴۰۲
یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش !(نقدی بر سخنان دکترمحمد سرگلزایی)
۱۰ - اسفند - ۱۴۰۱
معیار اصالت، قدرتمندی ملت ایران است !(گفت‌وگوی مسعود لقمان با محسن پزشکپور)
۱۸ - دی - ۱۳۹۸
نقد یا ایرادگیری ؟! ( بررسی ادعاهای عبدالنبی قیم علیه جواد طباطبایی )
۸ - شهریور - ۱۳۹۸
آینه­ ای از خامی و ناتمامی روشنفکران (خیالات صادق هدایت از غائلۀ فرقۀ دموکرات در ترازوی واقعیت تاریخی)
۱۷ - شهریور - ۱۳۹۷
متن «فرمان رئیس»
۱۲ - خرداد - ۱۳۹۷
در کشف حقیقت نوروز
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۷
رفیق های اسماعیلی (گزارش نشست اسماعیلیان و قلعۀ الموت )
۱۷ - بهمن - ۱۳۹۶
ادوارد سعید را به یاد آور ! ( چهار گفتگو از ایوانا پریچ )
۱۹ - مهر - ۱۳۹۶