بایگانی مربوط به دسته‌ی دسته‌بندی نشده

برگزاری « جشن کاغذ » در کاشان
۲ - مهر - ۱۳۹۴
آشنایی با یکی از  اعضای « نسل تازه ی طلبکاران از ایران »
۱ - مهر - ۱۳۹۴
آیا دموکراسی هم یک کالای صادراتی است ؟ ( پاسخ به مقاله ی « دموکراسی با تمام تبعات آن » ، نوشته ی شادی صدر )
۲ - اسفند - ۱۳۹۳
پول جریمه ی سرپیچی کنندگان از تحریم های آمریکا ، بخشی از درآمد دولت آمریکا است !
۲۳ - مرداد - ۱۳۹۳
تاکید بر درس های گذشته ، آمادگی برای آینده است ! (گفتگو با ژنرال «ریموند اودیِرنو» ،فرمانده ستاد ارتش آمریکا )
۱۲ - تیر - ۱۳۹۳
«تیره » های ایرانی ، « اقلیت » نیستند !
۳۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۳
متن کامل نامه ی دکتر پرویز ورجاوند به محمد خاتمی
۲۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۳
از ایرانی بودن خود، شرمسار شدم !
۲۶ - فروردین - ۱۳۹۳
حاشیه نویسی بر یک کتاب برای نابودکردن آن !!! ( شرحی بر کتاب « فرزندان استر » از تالیف تا ترجمه )
۱۱ - خرداد - ۱۳۹۲
چگونه شاعر مشهوری شویم ؟
۲۵ - دی - ۱۳۹۱