بایگانی مربوط به دسته‌ی نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز (۲ تا ۷ آبان ۱۳۹۶ ) افتتاح شد .
۳ - آبان - ۱۳۹۶
برگزاری چهاردهمین جشنواره ی کتاب یاد یار مهربان – ۸ تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵
۱۷ - آبان - ۱۳۹۵
برپایی نمایشگاه آثار تلفیقی هنرهای تجسمی و قالی ایرانی در تبریز
۲۰ - مهر - ۱۳۹۵
فروش ۳۶۰۰۰ عنوان کتاب در ششمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی – ۱۳۹۴
۲۱ - آبان - ۱۳۹۴
آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات ایران -۱۶ تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴
۱۶ - آبان - ۱۳۹۴
برپایی سیزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز – ۱۳۹۴
۱۰ - مهر - ۱۳۹۴
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب « یاد یار مهربان – ۱۳۹۳ » با ۱۹۰۰۰ عنوان کتاب
۲ - بهمن - ۱۳۹۳
برگزاری «پنجمین نمایشگاه ناشران دانشگاهی» با ۵۰۰۰۰ عنوان کتاب
۲۴ - آبان - ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه کتاب « یاد یار مهربان » با ۲۰۰۰۰ عنوان کتاب
۱ - آذر - ۱۳۹۲