بایگانی مربوط به دسته‌ی نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی

هفدهمین نمایشگاه کتاب سراسری(مجازی) آذربایجان غربی – ۸ تا ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
۶ - دی - ۱۴۰۰
پانزدهمین نمایشگاه کتاب استانی اصفهان – ۲۰ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰
۶ - دی - ۱۴۰۰
آغاز طرح «تابستانۀ کتاب (۹ تا ۱۵ امردادماه ۱۴۰۰)»
۱۲ - مرداد - ۱۴۰۰
آغاز طرح «بهارانۀ کتاب ( ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰)»
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۰
فروش نوروزی نشر هزار کرمان و ناشران همکار ( از ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ )
۲۵ - اسفند - ۱۳۹۹
آغاز به کار «نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» (یکم تا ششم بهمن ۱۳۹۹)
۱ - بهمن - ۱۳۹۹
همزمانی «طرح پاییزۀ کتاب» و «بیست و هشتمین هفتۀ کتاب ایران» در سال ۱۳۹۹
۲۳ - آبان - ۱۳۹۹
آغاز طرح تابستانۀ کتاب ۱۳۹۹، در سراسر کشور
۲۱ - مرداد - ۱۳۹۹
نمایشگاه کتاب مجازی نشر هزارکرمان و ناشران همکار
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۹