بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

شکوه جشن چهارشنبه سوری در کرد غرب ( عکس)
۱ - فروردین - ۱۳۹۸
ای ایران ای مرز پرگهر… ( یادداشتی دربارۀ تحریف سرود حماسی « ای ایران » )
۳ - اسفند - ۱۳۹۷
پیشنهاد « خواندن متن فارسی به یک هنرمند سینمای ایران »
۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
نام نیک رفتگان ضایع مکن !
۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
آیا واژه ی « آذری » به معنی « ترک » است ؟
۲۱ - دی - ۱۳۹۷
چهره ی احمدرضا دالوند ، به قلم یکی از شاگردان او
۲۰ - آذر - ۱۳۹۷
سردار نقدی و کوروش بزرگ
۱۱ - آذر - ۱۳۹۷
بدرودگفتن نگاهبان زیستگاه ها با جانوران بی پناه (طرح روز )
۱ - آبان - ۱۳۹۷
پنجاه – شصت ساله های امروز !
۲۰ - مهر - ۱۳۹۷