بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

امام‌حسین در شعر سیاوش کسرایی
۱۶ - شهریور - ۱۳۹۸
از عاجزبازی به تجزیه طلبی !!! (نگاهی به ترهات بافته شده در برنامۀ «عصر جدید » احسان علیخانی »
۱۴ - مرداد - ۱۳۹۸
روباه پیر ( دربارۀ جوسازی های تلویزیون بی . بی . سی )
۶ - خرداد - ۱۳۹۸
پربسامدهای نمایشگاه کتاب (بیان واقعیت های نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ ، به زبان طنز )
۷ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
سیل ( در سه اپیزود )
۱۵ - فروردین - ۱۳۹۸
آبراهه‌های تخت جمشید !…( نگاهی به ترهات یک ملی – مذهبی)
۱۴ - فروردین - ۱۳۹۸
شکوه جشن چهارشنبه سوری در کرد غرب ( عکس)
۱ - فروردین - ۱۳۹۸
ای ایران ای مرز پرگهر… ( یادداشتی دربارۀ تحریف سرود حماسی « ای ایران » )
۳ - اسفند - ۱۳۹۷
پیشنهاد « خواندن متن فارسی به یک هنرمند سینمای ایران »
۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷