بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

پربسامدهای نمایشگاه کتاب (بیان واقعیت های نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ ، به زبان طنز )
۷ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
سیل ( در سه اپیزود )
۱۵ - فروردین - ۱۳۹۸
آبراهه‌های تخت جمشید !…( نگاهی به ترهات یک ملی – مذهبی)
۱۴ - فروردین - ۱۳۹۸
شکوه جشن چهارشنبه سوری در کرد غرب ( عکس)
۱ - فروردین - ۱۳۹۸
ای ایران ای مرز پرگهر… ( یادداشتی دربارۀ تحریف سرود حماسی « ای ایران » )
۳ - اسفند - ۱۳۹۷
پیشنهاد « خواندن متن فارسی به یک هنرمند سینمای ایران »
۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
نام نیک رفتگان ضایع مکن !
۲۲ - بهمن - ۱۳۹۷
آیا واژه ی « آذری » به معنی « ترک » است ؟
۲۱ - دی - ۱۳۹۷
چهره ی احمدرضا دالوند ، به قلم یکی از شاگردان او
۲۰ - آذر - ۱۳۹۷