بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

سلام نظامی فوتبالیست های ایرانی به ارتش جنایتکار لودیۀ اشغالی ؟!!!
۲۹ - مهر - ۱۳۹۸
ترکیۀ اردوغان (طرح)
۱۹ - مهر - ۱۳۹۸
رضا براهنی
۳ - مهر - ۱۳۹۸
امام‌حسین در شعر سیاوش کسرایی
۱۶ - شهریور - ۱۳۹۸
از عاجزبازی به تجزیه طلبی !!! (نگاهی به ترهات بافته شده در برنامۀ «عصر جدید » احسان علیخانی »
۱۴ - مرداد - ۱۳۹۸
روباه پیر ( دربارۀ جوسازی های تلویزیون بی . بی . سی )
۶ - خرداد - ۱۳۹۸
پربسامدهای نمایشگاه کتاب (بیان واقعیت های نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ ، به زبان طنز )
۷ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
سیل ( در سه اپیزود )
۱۵ - فروردین - ۱۳۹۸