بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

همدستی رسانه ی دزدان دریایی با تجزیه کنندگان پهنه ی زبان فارسی
۲۶ - آبان - ۱۳۹۶
یادآوری دیرینگی نام «خلیج پارس » به یک گاوچران نورسیده
۲۱ - مهر - ۱۳۹۶
«فریب دموکراتیک در همه‌پرسی اقلیم»
۴ - مهر - ۱۳۹۶
ترکیه ی عثمانی از میراث اندیشگی مولوی چه آموخته است ؟ (درباره ی ادعای یک «جامعه شناس فرهنگ» در برنامه ی خندوانه)
۲۸ - شهریور - ۱۳۹۶
«تفکر موقوف !» یا «چگونه در چهار دقیقه جهان را برایتان توضیح می دهیم؟! »
۳ - شهریور - ۱۳۹۶
تحقیر فرهنگ ایرانی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان
۲۲ - تیر - ۱۳۹۶