بایگانی مربوط به دسته‌ی عمومي

فروش نوروزی کتاب های نشر هزار کرمان ، با ۲۰ درصد تخفیف
۲۸ - اسفند - ۱۳۹۷
شب چله ، درازترین نبرد روشنایی با اهریمن تاریکی (یک طرح )
۲۹ - آذر - ۱۳۹۷
آیا واتساپ خوب است ؟ ( انشای یک دانش آموز دربارۀ واتساپ )
۱۷ - آبان - ۱۳۹۷
جشن مهرگان ، جشن آغاز پاییز
۱۰ - مهر - ۱۳۹۷
برپایی جشن تیرگان
۹ - تیر - ۱۳۹۷
مهاجم اسکاتلند هُلَم داد تا به حجازی گل به خودی بزنم ! (گفت‌وگو با آندرانیک اسکندریان ، همبازی اسبق پله)
۲۶ - خرداد - ۱۳۹۷
دامپینگ چیست ؟!
۸ - خرداد - ۱۳۹۷
فهرست کتاب های نشر هزار کرمان ، انتشارات سمرقند ، انتشارات ایران شناخت در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ( ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)
۱۵ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب تهران رابطۀ ایران و صربستان را تقویت می‌کند .
۱۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۷