بایگانی مربوط به دسته‌ی رسانه

دستگاه قضایی در برابر روزنامه‌نگاران خویشتنداری کند ! (بیانیۀ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، دربارۀ بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران)
۴ - دی - ۱۴۰۲
جان خبرنگاران جنگ باید همواره محفوظ بماند !
۴ - دی - ۱۴۰۲
روزنامه‌نگاری ایران زنده است!
۱۷ - مرداد - ۱۴۰۲
«از زمان صدور قرار جلب به دادرسی موجبات تداوم بازداشت خبرنگاران بازداشتی وجود نداشت!» (گفتگو با کامبیز نوروزی)
۱۸ - خرداد - ۱۴۰۲
آیا قرار است، تجربۀ تحریم جشنوارۀ فجر در نمایشگاه کتاب تکرار شود ؟ (بررسی شایعۀ تحریم شدن نمایشگاه کتاب تهران- ۱۴۰۲)
۳۱ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
لزوم توجه به حقوق مردم، خواست اهالی صنف و مقتضیات زمانه (بیانیۀ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در مورد اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکنندۀ فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران)
۸ - دی - ۱۴۰۱
سوءتفاهم درباره روزنامه‌نگاران بازداشتی (گفت‌وگو با کامبیز نوروزی، سخنگوی کمیتۀ پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی)
۲۸ - آذر - ۱۴۰۱
اعتراض گزارشگران بدون مرز به نابودی رسانۀ آزاد در هنگ کنگ
۴ - تیر - ۱۴۰۰
ظرفیت‌های دیپلماسی
۲۸ - آذر - ۱۳۹۹
تاریخ و ریشه های جنگ قره باغ
۸ - آبان - ۱۳۹۹