بایگانی مربوط به دسته‌ی رسانه

لایحۀ سازمان نظام‌ رسانه‌ای؛ چه باید کرد ؟
۱۴ - آبان - ۱۳۹۶
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران –  ۵ تا  ۱۲ آبان ۱۳۹۶
۱۰ - آبان - ۱۳۹۶
رسانه های ما : واقعیت ها ، خیال پردازی ها
۷ - خرداد - ۱۳۹۶
مدام می نویسیم تا تغییر امکان پذیر شود (دلنوشته ای برای محمد حیدری)
۲۱ - فروردین - ۱۳۹۶
نگاهی به میراث یک نشریه خاطره انگیز؛ از «توفیق» تا «توقیف»
۱۲ - فروردین - ۱۳۹۶
رسانه‌ها از ملزومات توسعه هستند!
۲ - آذر - ۱۳۹۵
راه نفس گیر
۲۳ - آبان - ۱۳۹۵
زادروزتان مبارک ، استاد محمد حیدری !
۱۶ - خرداد - ۱۳۹۵
من نباید بدانم ، تو نباید بدانی ، ما نباید بدانیم ( نوشتاری برای مخاطبان خاص )
۲۷ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
امروز بدترین دوران نشر در ایران است؛ وظیفه ی ناشر به فراموش سپرده می‌شود ! ( گفتگوی روشنک آسترکی با عقاب  علی احمدی )
۷ - اسفند - ۱۳۹۴