۴ - تیر - ۱۴۰۰


در یک تشییع جنازۀ نمادین، گزارشگران بدون مرز تابوت رسانه‌های آزاد در هنگ کنگ را به نشانۀ مرگ رسانۀ آزاد در هنگ کنگ ، در برابر سفارت چین در پاریس حمل کردند .

نظر شما