۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۳


🔸️ ۱۰۹ سال از نسل کشی ارمنیان در شرق ترکیه کنونی سپری شده است. نسل کشی ای که در زمان خود و با وجود مستندات انکارناپذیر تاریخی، از سوی نهادهای بین المللی، نادیده انگاشته شد و مسببان اصلی آن هرگز به صورت رسمی مجازات نشدند.

🔸️ این نادیده انگاشتن و عدم مجازات سبب گردید که نه تنها سیاست های نسل کشانۀ ترکیه عثمانی تغییر نکند، بلکه بارها و به صورت های مختلف نظیر تجاوز آشکار این رژیم متجاوز به قبرس، سوریه، لیبی و عراق و امروز نیز با حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه تکرار شود.

🔸️ در یک قرن اخیر دولت های ادواری ترکیه عثمانی نه تنها برخلاف نظام حقوق بین الملل از پذیرش مسئولیت و عذرخواهی رسمی بابت جنایات اسلاف خود و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ابا داشته اند، بلکه در همراهی و تحریک رژیم تروریست و جنایتکار [جمهوری] آذربایجان نیز سعی داشته اند به سیاست های نسل کشانۀ خود در منطقه ادامه دهند.

🔸️ در ۵ ژوئیه ۱٩۲۱‏ آرتساخ و نخجوان، در یک تصمیم تأسف بار و به صورت غیرقانونی و یک طرفه به رژیم تروریست و جنایتکار آذربایجان واگذار شد. به دنبال این اقدام قتل، تبعید و توسل به زور و خشونت به مدت ۷۰ سال رخ داد و حتی در سال های پایانی حیات اتحاد جماهیر شوروی وارد فاز جدیدی شد که در نهایت به قتل عام و خروج صدها هزار شهروند ارمنی از شهرهای باکو و گنجه و سومگائیت منجرگردید. میراث فرهنگی ارمنیان جعل و آذربایجانی شد. نخجوان به طور کلی از سکنۀ ارمنی خالی و میراث فرهنگی آن از جمله صلیب سنگ های باستانی واقع در جلفا تخریب شدند.

🔸️ سیاست های نسل کشانۀ ترکیه عثمانی و رژیم تروریست و جنایتکار آذربایجان بار دیگر در سال ۲۰۲۰ ادامه یافت و این بار با همراهی رژیم صهیونیستی در تجاوز به آرتساخ وارد فاز نهایی شد. که متأسفانه این بار نیز جامعۀ جهانی چشمان خود را بر آن جنایات بست و باعث شد که بعد از آتش بس نهم نوامبر نه تنها این تمایلات سرکوب نشود بلکه آنکارا و باکو آزادانه تر به این سیاست ادامه دهند.

🔸️ عملیات نظامی باکو و اشغال بخش هایی از سرزمین های بین المللی جمهوری ارمنستان و در نهایت، اشغال کامل آرتساخ و مهاجرت اجباری بیش از ۱۲۰,۰۰۰ ساکن ارمنی و بومی آن در سال ۲۰۲۳ و ادعای گشایش کریدور جعلی سیونیک (زنگزور) از دیگر مصادیق این سیاست های پان تورانیستی و نسل کشی می باشد.

🔸️ سیاست های ارمنی ستیزانۀ ترکیه عثمانی و رژیم تروریست و جنایتکار آذربایجان،امروز نیز در عالی ترین سطوح دولتی اعمال شده و به دلیل فشار سیاسی ایجاد شده پیرامون دولت ارمنستان و تحت ایدۀ دروغین روند عادی سازی روابط و گشایش عصر صلح، در راه انکار و به فراموشی سپردن کامل نسل کشی از حافظۀ ارمنیان قدم برمی دارد.

🔸️ از این رو ما ارمنیان در یکصد و نهمین سالروز نسل کشی ارمنیان، از تمامی کشورها و مجامع بین المللی می خواهیم که نسل کشی و انواع آن را محکوم نمایند. زیرا باور داریم که بی مجازات ماندن و عدم محکومیت نسل کشی ارمنیان بود که سبب گردید ما امروز، شاهد نسل کشی مردم بی دفاع غزه و فلسطین از سوی رژیم غاصب صهیونیستی باشیم.

🔸️ نسل کشی ها را محکوم کنیم؛ زیرا درغیر این صورت در کشور و خانۀ خود مجبور به تحمل آن خواهیم شد.

هیئت برگزار کنندۀ یکصد و نهمین سالگرد نسل کشی ارمنیان

منتخب شورای خلیفه گری ارامنه تهران پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳

برگرفته از : کانال موسسۀ ترجمه و تحقیق هور

نظر شما