بایگانی مربوط به دسته‌ی یاد بزرگان

به یاد عارف، مشعل‌دار آزادی‌خواهی (گزارشی از برگزاری مراسم هشتاد و ششمین سالگرد درگذشت «عارف قزوینی»، بر سر مزار او )
۹ - بهمن - ۱۳۹۸
دال بزرگ (نشستی برای بررسی کارنامۀ مطبوعاتی احمدرضا دالوند)
۱۷ - آذر - ۱۳۹۸
گرامیداشت یاد مارک اسموژینسکی ، ایران شناس و مترجم لهستانی
۱۷ - آذر - ۱۳۹۸
شب منشور کوروش کبیر
۳۰ - مهر - ۱۳۹۸
شب خلیل ملکی
۱۰ - شهریور - ۱۳۹۸
استاد احمد اقتداری، «پدر مطالعات خلیج فارس» درگذشت !
۲۸ - فروردین - ۱۳۹۸
برگزاری « آیین سپاس اپرای رستم و سهراب »
۱۳ - بهمن - ۱۳۹۷
خاطراتی از دالی عزیز / بخش دوم : حرف «دال» را بیشتر باور دارم  تا حرف «لام»
۱۳ - دی - ۱۳۹۷
خاطراتی از دالی [۱] عزیز / بخش اول :  قبل از آنکه بخوانیمش، ببینیمش !
۲۳ - آذر - ۱۳۹۷
ای کوروش ! ( شعری در ستایش از پدر ایران )
۷ - آبان - ۱۳۹۷