بایگانی مربوط به دسته‌ی زبان فارسی

زبان فارسی، ایرانشهر و استاد مصطفی ملکیان
۲۷ - دی - ۱۴۰۱
لزوم آگاهی نامزدهای ریاست جمهوری از بنیان‌های ملی ایران
۳ - تیر - ۱۴۰۰
بیانیه انجمن [استادان]زبان و ادبیات فارسی، در محکومیت اقدام وزارت آموزش و پرورش، در خصوص احراز شرایط نامتعارف برای تصدی دبیری زبان و ادبیات فارسی
۲۶ - شهریور - ۱۳۹۹
زبان را هم « نژادی» کردید؟! (دربارۀ یادداشت حمید دادی زاده دربارۀ زبان آذری)
۱۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
یک زبان، یک هویت ( یک نظرخواهی دربارۀ جایگاه زبان فارسی در برابر زبان های محلی ایرانی )
۱۰ - مهر - ۱۳۹۷
ولنگاری زبانی گزارشگران ورزشی
۵ - تیر - ۱۳۹۷
زبان فارسی و توسعه‌ی ملی (بحثی در زمینه‌ی سیاست فرهنگی )
۱۱ - اسفند - ۱۳۹۵
گفتگو با استاد احمد سمیعی گیلانی ( درباره ی دستور زبان فارسی، ویرایش و ترجمه )( بخش دوم )
۱۱ - اسفند - ۱۳۹۵
گفتگو با استاد احمد  سمیعی گیلانی ( درباره ی دستور زبان فارسی، ویرایش و ترجمه  )( بخش نخست )
۱۸ - دی - ۱۳۹۵
آیا کسی نیست که از فرهنگستان ایران پشتیبانی ‌کند؟  (پاسخی به نامه ی دبیران زیست‌شناسی)
۲ - شهریور - ۱۳۹۵