۱۷ - آذر - ۱۳۹۸


در یکمین سالگرد گذشت احمدرضا دالوند ، هنرمند ازدست رفته ، چند تن از روزنامه نگاران و هنرمندان دربارۀ کارنامۀ او سخن خواهند گفت . در این نشست سیروس علی نژاد ، پارسوا باشی ، هادی حیدری و آرش تنهایی سخنرانی خواهند کرد .

زمان : روز هجدهم آذرماه ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۷

جای نشست : ابتدای خیابان طالقانی غربی ، خانۀ وارطان ، پلاک ۵۱۴

نظر شما