۲۶ - دی - ۱۳۹۸


پناه بردن مردم به درخت ، از شدت سیل در سیستان و بلوچستان


به دنبال جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان زیان های مادی و معنوی گسترده ای در این بخش از ایران زمین به ایرانیان این استان رسیده است . در این روزهیا سخت ایرانیان همچون همیشه به یاری برادران و خواهران آسیب دیدۀ خود شتافته اند . نهادهای یاری رسان برای موثرتربودن کاری یاری رسانی ، نیازهای سیل زدگان را به شرح زیر اعلام کرده اند :

۱.کپسول برای پختن غذا
۲.بخاری
۳.پوشک
۴.شیر خشک
۵.لباس زیر
۶.نوار بهداشتی
۷.چراغ یا شمع
۸.پتو
۹.زیرانداز
۱۰.چکمه
۱۱.ژل بهداشتی
۱۲.کنسرو
۱۳.بیل
۱۴.فرغون
۱۵.تی خشک‌کن

۱۶.لباس گرم

۱۷.کانکس سرویس بهداشتی یا حمام

کسانی که می خواهند یاری های نقدی خود را به سیل زدگان بسانند ، می توانند یاری های خود را به حساب های زیر واریز کنند :

  1. شماره حساب، به نام جمعیت امام علی : ۵۵۰۸۹۶۶۲۱۷

۲. شماره کارت بانک ملت ، به نام جمعیت امام علی : ۶۱۰۴۳۳۷۵۹۳۹۱۹۴۲۴

۳. شماره کارت، به نام موسسۀ خیریۀ رفاه کودک : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۰۰۱۵۵

۴.شماره حساب بانک صادرات ، به نام موسسۀ خیریۀ رفاه کودک : ۰۲۰۸۷۹۱۹۲۹۰۰۵

۵.شماره کارت بانک رفاه کارگران ، به نام سازمان هلال احمر: ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰

۶.شماره کارت بانک ملت ، به نام سازمان هلال احمر ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۷۳۰

https://donate.sosapoverty.org/flood98

نظر شما