۲۵ - اسفند - ۱۳۹۹


در نوروز امسال نشر هزارکرمان با همکاری ناشران همکار، کتاب های نمایشگاه مجازی خود را با ۱۵ درصد تخفیف به فروش می رساند. چنانچه شما بخواهید به دوستان و خویشان و عزیزان تان کتاب عیدی بدهید، نشر هزار کرمان عیدی های شما را به دست عزیزان تان می رساند.
برای انتخاب کتاب از نمایشگاه مجازی، روی نوشته های درون مستطیل خاکستری رنگ زیر کلیک کنید. پس از انتخاب کتاب، نام کتاب های درخواستی تان را با تلفن ، تلگرام یا واتساپ شماره ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ برای نشرهزار کرمان بفرستید و برای پرداخت بهای کتاب، شماره کارت دریافت کنید. پس از پرداخت، کتاب ها به نشانی دلخواه شما فرستاده خواهد شد .

این فروش فوق العاده که از روز ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شده ، تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

نظر شما