۶ - دی - ۱۴۰۰


خریداران کتاب از این نمایشگاه می توانند از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار بشوند . ناشران کتاب های خریداری شده را به رایگان به نشانی خریدار کتاب می فرستند.

نظر شما