۱۴ - مهر - ۱۳۹۱


 

 

دانشنامه دانش گستر

مدخل « ایرج افشار » در دانشنامه دانش گستر

 

مدخل « ابوالقاسم انجوی شیرازی » در دانشنامه دانش گستر

 

مدخل « ایران » در دانشنامه دانش گستر

جلدهای دانشنامه دانش گستر در کتابفروشی

دانشنامه دانش گستر ، بزرگترین و تازه‌ترین فرهنگنامه همگانی به زبان فارسی

در ۱۸ جلد و ۱۵۲۰۰ صفحه ۶۷۰۰۰ مدخل  و  ۲۰۰۰۰ تصویر

ناشر: موسسه دانش گستر، تلفن: ۲۲۴۳۳۹۹۱

مرکز پخش: موسسه فرهنگ معاصر، تلفن: ۶۶۴۶۵۵۳۰

نظر شما