۱۴ - مهر - ۱۳۹۱


خلیج فارس

خلیج فارس

 نوشتۀ: دریادار  غلامعلی بایندر

با یادداشت: کاوه بیات

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

پان ترکیسم ( ایران و آذربایجان )

پان ترکیسم (ایران و آذربایجان)

 نوشتۀ: محمدرضا محسنی

ناشر: سمرقند، تلفن :۸۸۸۳۷۹۰۴

گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد

گوشه‌های پنهان توطئه برای تجزیۀ مهاباد

پژوهش: هوشنگ طالع – پیمان حریقی

ناشر: سمرقند، تلفن: ۸۸۸۳۷۹۰۴

روز سی ام تیر ، میدان بهارستان

روز سی‌ تیر، میدان بهارستان

نوشتۀ: هوشنگ طالع

ناشر: سمرقند، تلفن: ۸۸۸۳۷۹۰۴

قرارداد الجزایر و پیامدهای آن

قرارداد الجزایر و پی‌آمدهای آن

پژوهش: هوشنگ طالع

ناشر: سمرقند، تلفن:   ۸۸۸۳۷۹۰۴

نشر و انقلابی در راه

نشر و انقلابی در راه (همراه با گفتاری چند در زمینۀ دانشنامه‌نگاری و ویرایش)

 نوشتۀ: عبدالحسین آذرنگ

ناشر: مؤسسه جهان کتاب، تلفن: ۷۷۶۴۲۵۱۹ -۷۷۶۴۲۵۲۰

نبرد سمیرم

نبرد سمیرم (انگلیسی‌ها، قشقایی‌ها و  جنگ دوم جهانی)

پژوهش: کاوه بیات

ناشر: خجسته، تلفن:  ۶۶۴۶۰۲۸۳

سطر اول را نمی نویسم

سطر اول را نمی‌نویسم (شعر کوتاه ارمنستان)

به انتخاب و ترجمه: واهه   آرمن

ناشر: چشمه، تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶

فرمان آتش در کوهستان باختر

فرمان آتش در کوهستان باختر (کردستان ۱۳۲۱ – ۱۳۲۰)

نوشتۀ: حسین رامتین

ناشر: پردیس دانش با همکاری شیرازۀ کتاب، تلفن: ۲۲۲۰۶۱۳۳

آزادی و مسئولیت روشنفکران

آزادی و مسئولیت روشنفکران

نوشتۀ: کارل پوپر

ترجمۀ: کوروش زعیم

ناشر: ایران‌مهر، تلفن: ۸۸۹۵۲۹۱۷

افسانه هایی از شمال ایران

افسانه‌هایی از شمال ایران (از قوچان تا ماکو)

پژوهش: افشین نادری

تصویرسازی: قباد شیوا

ناشر: هزار کرمان، تلفن: ۶۶۹۲۳۹۴۶

کردها و فرقه دموکرات

کردها و فرقۀ دموکرات آذربایجان (گزارشهایی از کنسولگری آمریکا در تبریز)

ترجمۀ: کاوه بیات

ناشر: پردیس دانش با همکاری شیرازۀ کتاب،

 تلفن:  ۲۲۲۰۶۱۳۳

پارت ها و روزگارشان

پارت‌ها و روزگارشان 

نوشتۀ: وستا سرخوش کورتیس – سارا ستیوارت

ناشر: پایان، تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۶۲۰۷

تاریخ کوروش هخامنشی

تاریخ کوروش هخامنشی

 پژوهش: شروین وکیلی

ناشر: شورآفرین

نظریه سیستم های پیچیده

نظریۀ سیستم‌های پیچیده

نوشتۀ: شروین وکیلی

ناشر: شورآفرین

تنگنا و تاخیر در ازدواج

تنگنا و تاخیر ازدواج در ایران

پژوهش: امید   علی‌احمدی

 ناشر: راه دان با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

تلفن: ۶۶۹۷۴۵۳۹

تاریخ هرودوت ( دوره دو جلدی )

تاریخ هرودوت (دورۀ دو جلدی)

ترجمۀ: مرتضا ثاقب فر

ناشر: انتشارات اساطیر، تلفن: ۸۸۳۰۰۱۴۸ – ۸۸۸۲۱۴۷۳

شیوه های دلپذیر آوریل

شیوه‌های دلپذیر آوریل

سرودۀ: رویا زرین

ناشر: آهنگ دیگر، تلفن: ۷۷۵۲۶۵۹۱

نظر شما