۲۳ - اردیبهشت - ۱۴۰۱


خرید کتاب های نشر هزار کرمان ، انتشارات سمرقند و نشر هیرمبا ، در بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران :

امسال نشر هزار کرمان و انتشارات سمرقند به شکل حضوری در نمایشگاه کتاب تهران غرفه ندارند و در بخش مجازی کتاب های خود را به فروش می رسانند. برای خرید کتاب های نشر هزار کرمان و انتشارات سمرقند و نشر هیرمبا می توانید با نوشتن نام نشر در پنجرۀ صفحۀ اصلی پایگاه (سایت) نمایشگاه کتاب ، وارد نمایشگاه مجازی بشوید و کتاب های دلخواه تان را خریداری کنید :

خرید کتاب های دیگر نشر هزار کرمان و ناشران همراه :

از آنجا که در نمایشگاه کتاب تهران،  ناشران اجازه دارند تنها  کتاب های چهار سال اخیر خود را بفروشند، نشر هزارکرمان و ناشران همراه آن، همۀ کتاب های موجود خود را با همان تخفیف نمایشگاه کتاب تهران به فروش می رسانند. شما پس از انتخاب کتاب های دلخواهتان از فهرست زیر، می توانید نام کتاب ها را به تلگرام یا واتساپ یا شمارۀ ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ پیامک کنید تا کار فروش کتاب ها به شما انجام شود. کتاب ها با پست یا پیک برای شما فرستاده خواهد شد.      

فهرست نام کتاب ها :    

تاریخ باستان

تبارشناسی فرمانروایی های قفقاز در دوران باستانی(هخامنشی – اشکانی – ساسانی)/ پژوهش: علی علی بابابی درمنی/۱۲۰۰۰۰  تومان

تاریخ ایران کهن ( از سپیده دم تاریخ تا آغاز دوران باستانی ) / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۱۱۰۰۰۰ تومان

هنر رهبری کورش بزرگ (با طراحی های جمشید حقیقت شناس)/ نوشته ی: لاری هدریک/ ترجمه ی کورش زعیم/ (چاپ دوم) ، ۱۲۰۰۰۰ تومان

بابک، شهریار ایران زمین (رمان تاریخی) / نوشته ی : التفات عبدی زاده / ۶۴۰۰۰ تومان

جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران /  پژوهش : دکتر بشرا دلریش /  90000   تومان

مساله ی آرتساخ (قراباغ) / ( مجموعه ی مقالات ) / به کوشش : ایساک یونانسیان / ۱۲۰۰۰۰ تومان

از اسطوره به تاریخ / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۵۵۰۰۰ تومان

جهان نمای تاریخ ایران ( مجموعه ی نقشه های باستانی ایران ) / پژوهش : هوشگ طالع / ۶۰۰۰۰ تومان

من از دیرباز ایرانی ام / نوشتۀ : دکتر ناصرالدین پروین / ۲۵۰۰۰ تومان

خورشید و  شیر ، از گاه کهن تا امروز / پژوهش : مهدی شمسایی لشکریانی – هوشنگ طالع/ ۲۵۰۰۰ تومان

آذربایجان و اران / پژوهش : دکتر عنایت الله رضا / ۵۰۰۰۰ تومان

مطالعاتی در باره ی تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان (دوره ی دوجلدی)/  پژوهش : فیروز منصوری / ۲۵۰۰۰۰ تومان

آران، نه آذربایجان ؛ ترک نه، ترک زبان / نوشته ی : کیکاووس هومان / ۲۰۰۰۰ تومان

اروندرود / پژوهش : هوشنگ طالع / ۳۰۰۰۰ تومان

بن نبشت های ایران کهن (سندهای و مدارک ایران کهن) / پژوهش : هوشنگ طالع/ ۵۰۰۰۰ تومان

ایران و توران / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۴۰۰۰۰ تومان

رازهایی در دل تاریخ (شاه اسماعیل شاعر نبوده و دیوان ترکی هم نداشته است)/ پژوهش : فیروز منصوری / ۴۰۰۰۰ تومان

آهنگ گام ها / نوشته ی : دکتر محمدرضا عاملی تهرانی / ۳۰۰۰۰ تومان

طایفه ی شیرالی، در گذر تاریخ بختیاری / پژوهش : عبدالرضا فرخ پی / ۵۰۰۰۰ تومان

تاریخ معاصر

در دفاع از خلیل ملکی (به همراه مدافعات در دادگاه نظامی) / نو.شته ی : دکتر کمال قائمی / (چاپ دوم) ۱۵۰۰۰۰ تومان

مشروطیت ایرانی / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع / ۱۰۰۰۰۰ تومان

ایران برابر شوروی / پژوهش : دکتر هوشنگ طالع /  30000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( دوره ی شش جلدی ) / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۳۹۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد اول ) : تلاش نافرجام برای تجزیه ی آذربایجان / پژوهش : هوشنگ طالع  60000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد دوم )  : تجزیه ی بحرین / پژوهش : هوشنگ طالع  90000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد سوم)  :  تجزیه ی مرزهای باختری (کردستان و میان رودان) / پژوهش : هوشنگ طالع  60000 تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد چهارم ) : تجزیه ی قفقاز / پژوهش : هوشنگ طالع  ۶۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد پنجم ) :  تجزیه ی مرزهای باختری (افغانستان ، سیستان ، فرارود)/ پژوهش : هوشنگ طالع ۶۰۰۰۰ تومان

تاریخ تجزیه ایران ( جلد ششم ) :  تلاش برای وحدت  / پژوهش : هوشنگ طالع  60000 تومان

گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه ی مهاباد / پژوهش : پیمان حریقی بوکانی و هوشنگ طالع / ۶۰۰۰۰ تومان

قراردادهای مرزی ایران / پژوهش هوشنگ طالع / ( دوره ی دوجلدی ) /  180000 تومان

قرارداد الجزایر و پیامدهای آن / پژوهش : هوشنگ طالع / ۵۰۰۰۰  تومان

روز ۲۸ امرداد ، سه راه بوذرجمهری / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۷۰۰۰۰ تومان

روز ۳۰ تیر ، میدان بهارستان / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۲۵۰۰۰  تومان

مسکو ، زمستان سرد ۱۳۲۴ (گزارشی از مذاکرات قوام با استالین) / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۴۵۰۰۰ تومان

جوادخان گنجه ای / پژوهش : هوشنگ طالع /۵۰۰۰۰  تومان

عباس میرزا / پژوهش : هوشنگ طالع /  40000 تومان

چکیده ی تاریخ تجزیه ایران / پژوهش هوشنگ طالع / ۵۰۰۰۰  تومان

جبهه ی ملی (از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد) / نوشته ی : کورش زعیم / ۵۰۰۰۰ تومان

تاجی بر تارک تاریخ معاصر (تحلیلی از ۲۸ حکومت مردمی دکتر محمد مصدق) / نوشته ی: دکتر علی اکبر نقی پور / ۳۰۰۰۰ تومان

جاسوسی در حزب (خاطرات سیاسی) / حسین یزدی /  40000 تومان

ستون پنجم (بررسی اسناد وزارت امور خارجه انگلستان در باره ی روابط آلمان با ایران) / پژوهش : کاوه بیات / ۴۰۰۰۰  تومان

فرقه ی عدالت ایران / پژوهش : اولیور باست و  محمدحسین  خسروپناه /  ۲۵۰۰۰ تومان

کارنامه ی غیرنفتی دولت ملی / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۳۵۰۰۰ تومان

چند سند از دوران ملی کردن صنعت نفت / به کوشش : محمد حیدری / ۲۵۰۰۰ تومان

درس ۲۸ مرداد / نوشته ی : خلیل ملکی / ۴۰۰۰۰ تومان

تاریخ مکتوم ( پژوهشی در زمینه سازی برای جنبش مشروطیت ) / پژوهش: مقداد رضوی / ۳۵۰۰۰ تومان

رئیس علی دلواری / پژوهش : سیدقاسم  یاحسینی /  20000 تومان

روزشمار غائله ی آذربایجان / به کوشش : کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی / دوره ی دوجلدی / ۹۰۰۰۰ تومان

آذربایجان، در موج خیز تاریخ ( بررسی مساله ی تغییر نام اران به آذربایجان ) / پژوهش : کاوه بیات / ۲۰۰۰۰ تومان

اوضاع سیاسی کردستان (از سال ۱۲۵۸ تا ۱۳۲۵ ه.ش) / نوشته‌ی: دکتر مجتبی برزویی/ ۳۵۰۰۰ تومان

دیوانه بوده !/ (سیری در اقدامات ضدفرهنگی علی بی ریا، وزیر فرقه دموکرات پیشه وری)/ نوشته ی: دکترداریوش افروز اردبیلی/ ۳۹۹۰۰ تومان

سفرنامه

زائر  چشمه های گمنام / کاظم    سادات اشکوری / ۲۵۰۰۰ تومان

قصه ی سنجان ( داستان مهاجرت زرتشتیان به هندوستان ) / سروده ی : بهمن کیقباد / گردآوری و گزارش : بهنام مبارکه / ۱۵۰۰۰ تومان

زبان های ایرانی

فرهنگ واژگان آذری ( با گزارش واژگان همانند با دیگر گویش های ایرانی ) / پژوهش : فیروز منصوری / ۱۵۰۰۰۰ تومان

آذری یا زبان باستان آذربایجان / نوشته ی : احمد کسروی تبریزی / ۲۰۰۰۰ تومان

آموزش خط پهلوی / نوشته ی : مسعود پیشرویان – حمیرا پیشرویان / ۱۸۰۰۰ تومان

سروش هادخت نسک ( متن اوستایی ، آوانویسی، برگردان فارسی و واژه نامه ) / نوشته ی: سروش فاضلی یکتا / ۳۰۰۰۰ تومان

فلسفه ی سیاسی و نظریه های سیاسی

فدرالیسم در جهان سوم (دوره ی دوجلدی) /  پژوهش : دکتر محمدرضا خوبروی پاک (دوره ی دوجلدی)/ ۱۲۰۰۰۰ تومان

ناسیونالیسم ایرانی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۲۵۰۰۰ تومان

روابط فرهنگی ایرانیان و ترکان / پژوهش : دکتر کامروز خسروی جاوید /  ۵۵۰۰۰ تومان

ریشه های کمونیسم روسی و مفهوم آن / نوشته ی : نیکلای بردیایف / ترجمه ی : عنایت الله رضا / ۹۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم (ایران و آذربایجان) / پژوهش : محمدرضا محسنی حقیقی / ۵۰۰۰۰  تومان

نظریه ی تمدن / نوشته ی : یوکیچی فوکوتساوا / ۵۰۰۰۰ تومان

مسئله‌ی شوروی (واقعیت انکارناپذیر)/ نوشته‌ی: دکتر ناصر وثوقی/ ۲۵۰۰۰ تومان

نیم قرن همسخنی احمد فردید با مارتین هایدگر / نوشته ی / دکتر امید نودوشنی / ۴۰۰۰۰ تومان

برآمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی / نوشته ی : هوشنگ طالع ۳۰۰۰۰ تومان

برآمدن اشکانیان و بازسازی دولت فراگیر ملی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۲۵۰۰۰ تومان

استعمار بریتانیا در میان رودان : خیزش شیعیان و رستاخیز کردان آنسوی مرز / نوشته ی : هوشگ طالع / ۶۰۰۰۰ تومان

تاریخچه ی مکتب پان ایرانیسم / نوشته ی : دکتر هوشنگ طالع / ۳۰۰۰۰ تومان

مارکسیسم ، دیکتاتوری ، دموکراسی / غلامحسین مظلومی عقیلی / ۲۵۰۰۰ تومان

پان ترکیسم : تاریخ سازی و دروغ پردازی / نوشته ی عزیز آریان فر / به کوشش: هژیر تهرانی / ۴۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم و وحدت ملی ایران / پژوهش : عبدالله مرادعلی بیگی لنگرودی / ۴۰۰۰۰ تومان

فرهنگ رجال معاصر بحرین / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۲۵۰۰۰ تومان

فرهنگ رجال معاصر قطر / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۲۵۰۰۰ تومان

فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق (قطع رحلی ) / پژوهش : علی موجانی و همکاران / ۱۳۵۰۰۰ تومان

نظریه ی دولت در ایران / نوشته : آن لمتون / ترجمه ی : چنگیز  پهلوان / ۵۰۰۰۰ تومان

پان ترکیسم و ایران /  پژوهش : کاوه بیات / ۳۵۰۰۰ تومان

مردم سالاری و سالارمند کردن مردم / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۲۰۰۰۰ تومان

روند ناگزیر سامانه نوین جهانی (روند نظم نوین جهانی)/ نوشته ی: پی یر ایلار/ ترجمه محد ترابی و مصطفی ترابی/ ۳۰۰۰۰ تومان

تاریخ نظامی نقشه های جنگ جهانی اول/ نوشته ی: سرلشکر نخجوان / ۲۵۰۰۰ تومان

فلسفه ی حقوق

دادرسی گذرا در جامعه های پس از گذار / نوشته ی : دکتر محمدرضا  خوبروی پاک / ۴۲۰۰۰ تومان

نگاهی به حقوق زن در ایران باستان/ محمد رسولی / ۲۵۰۰۰ تومان

ایران شناسی

در سرزمین عقاب سپید ( گفتگو با یازده ایران شناس لهستانی ) / آیدین فرنگی / ۴۰۰۰۰ تومان

از کاف تا نون (گفتگوی آیدین فرنگی با میرجلال الدین کزازی درباره شاهنامه فردوسی، زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران/ ۸۰۰۰ تومان

از دیرباز ایرانی ام / نوشته ی : دکتر ناصرالدین پروین / ۲۵۰۰۰ تومان

چهار جشن بزرگ ایرانی / نوشته ی : هوشنگ طالع / ۳۰۰۰۰ تومان

شاهنامه شناسی

تربیت دینی در آیینه شاهنامه / پژوهش : علی محمد آقا علیخانی / ۲۵۰۰۰ تومان

شاهنامه و شاهنامه سرایی / پژوهش : هوشنگ  طالع / ۴۰۰۰۰ تومان

پندهای شاهنامه/ محمد روسلی / ۲۵۰۰۰ تومان

نگاهی نو به شاهنامه / محمد رسولی/ ۵۵۰۰۰ تومان

واکاوی پزشکانه ی شاهنامه / پژوهش : دکتر منصور جلالی  / ۶۵۰۰۰ تومان

فرهنگ مردم

افسانه های دهستان برزرود / پژوهش : کاظم    سادات اشکوری / با تصویرسازی های قباد شیوا  و جلد سخت / ۳۰۰۰۰ تومان

افسانه های دهستان اشکور /  پژوهش : کاظم   سادات اشکوری / با تصویرسازی های قباد شیوا و جلد سخت / ۷۰۰۰۰ تومان

گیل گمش / گزارش : بورکهارت / ترجمه از آلمانی : دکتر داوود منشی زاده / ۲۵۰۰۰ تومان

دین های ایرانی

اوستا / گزارش : بهنام مبارکه / ۱۵۰۰۰۰ تومان

خرده اوستا ( نیایش های روزانه و آیین زرتشتیان ) / پژوهش و آوانویسی : بهنام مبارکه / ۴۰۰۰۰ تومان

زرتشت و مزدیسنان (پرسش و پاسخ هایی در شناخت دین زرتشت) /  نوشته ی : کورش نیکنام / ۹۰۰۰۰ تومان

سه رساله از حبیب نوبخت / حبیب نوبخت / ۴۰۰۰۰ تومان

وندیداد (فرگرد اول و دوم) / پژوهش : هوشنگ طالع / ۳۰۰۰۰ تومان

مهارت های زندگی در گات ها / نوشته ی : منیژه ملکی ریزی / زیر نگر : موبد اردشیر  خورشیدیان / ۲۴۰۰۰۰ تومان

دین های آریایی / پژوهش : قاسم آخته / ۳۵۰۰۰ تومان

جامعه شناسی

جامعه شناسی در گلستان سعدی / پژوهش : امید  علی احمدی / ۳۵۰۰۰  تومان

پژوهشی در سه روستای شمال ایران ( حیدرآلات ، مربو ، نومل ) / پژوهش : کاظم سادات اشکوری / ۲۰۰۰۰ تومان

اقتصاد

اقتصاد برای همه / نوشته : هایل برونر – لستر تارو / ترجمه ی : علی طالع / ۴۰۰۰۰ تومان

خاطرات

به یادمانده ها ( خاطرات علی کسمایی ، پدر صداگذاری ( دوبلاژ) ایران ) / نوشته ی : علی کسمایی / ۳۶۰۰۰ تومان

ما و بیگانگان ( خاطرات دکتر نصرت الله جهانشاهلو ) / به کوشش : نادر پیمانی / ۴۵۰۰۰ تومان

از بادکوبه تا چیزهای دیگر (یادداشت های سفر به جمهوری باکو ) / نوشته ی: ناصر همرنگ / ۶۰۰۰۰ تومان

آهنگ گام‌ها (اندیشه هایی در باره ی ایران) / نوشته ی :  محمدرضا عاملی تهرانی / ۲۰۰۰۰  تومان

هفتاد و هفت بهار (زندگینامه ی زرتشت پیامبر) / نوشته ی : بهنام مبارکه / ۱۵۰۰۰ تومان

یونس شاعر (زندگی و احوال یونس امره، شاعر ترکی زبان آناتولی) / نوشته: مصطفی تاتجی / ترجمه : آیدین فرنگی / ۵۵۰۰ تومان

شناخت شعر

شعر عربی در عهد جاهلی / نوشته ی : کارل بروکلمن / ترجمه ی : چنگیز پهلوان / ۲۰۰۰۰ تومان

قاصد  روزان ابری ( نگاهی به آثار چهار شاعر شعر امروز ) / نوشته ی : کاظم    سادات اشکوری / ۲۰۰۰۰ تومان

شعر امروز را چگونه بخوانیم ؟(مجموعه مقاله در شناخت مسائل شعر امروز فارسی)/ نوشته : کاظم   سادات اشکوری/ ۲۰۰۰۰ تومان

طرح عروض پارسی / نوشته ی : علیرضا  صدفی / ۲۵۰۰۰ تومان

شعر ایران

در لحظه های ریزش باران ( گزیده اشعار) / سروده ی : کاظم  سادات اشکوری ، به انتخاب : محمدرضا  مدیحی / ۲۵۰۰۰ تومان

با غزل تا مکاشفات جنون  ( مجموعه ی غزل) / سروده ی : احمد نادعلی / ۱۰۰۰۰ تومان

خورشید و نیلوفر (مجموعه شعر) / سروده ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰۰ تومان

پرسه در حوالی پاییز (مجموعه شعر عاشقانه)  / سروده ی : سیروس مختاری کوچصفهانی / ۲۸۰۰۰ تومان

سرزمین تن (مجموعه شعر عاشقانه)  / سروده ی : فرشته حق پرست / ۲۴۰۰۰ تومان

من کبوتر تو نیستم ! ( مجموعه ی شعر عاشقانه) / سروده ی : زهرا حیدری / ۱۰۰۰۰ تومان

به خاطر دنیای جدید ( مجموعه ی شعر عاشقانه) / سروده ی : رویا زرین / ۱۰۰۰۰ تومان

می خواهم بچه هایم را قورت بدهم ( برنده ی جایزه ی ادبی خورشید ۱۳۸۷ ) / سروده ی : رویا  زرین / ۲۰۰۰۰ تومان

ایران در کتیبه‌ی شعر / سروده ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰ تومان

غزل‌های ناخوانده ( مجموعه شعر) / سروده ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰ تومان

من تنها دختر شاه پسندم ( مجموعه ی شعر عاشقانه)  / سروده ی : شهلا رستاخیز / ۵۰۰۰ تومان

خسوف ابدی / سروده ی : مهدی منصوری / ۵۰۰۰ تومان

شعر جهان

در هرآنچه می بینم کمی از من باقی ست / سروده ی : فرناندو پسوآ/ ترجمه ی : علی شاهمرادی / ۳۸۰۰۰ تومان

رمان و داستان کوتاه

تولیپ ( رمان ) / نوشته ی : رومن گاری / ترجمه ی : کاظم  سادات اشکوری / ۴۰۰۰۰ تومان

مسافر ( رمان ) / نوشته ی : ژولین گرین / ترجمه ی : کاظم   سادات اشکوری / ۲۰۰۰۰ تومان

خاک، درخت، مادربزرگ / نوشته ی : شیرین شیرزادی / ۱۶۰۰۰ تومان

فقط سه دقیقه ( مجموعه ای از داستان های کوتاه سه دقیقه ای ) / گردآوری : علی محمد آقاعلیخانی / ۵۰۰۰ تومان

خروج  اضطراری ( مجموعه ی داستان ) / نوشته ی : اینیاتسیو  سیلونه / ترجمه ی : مهدی سحابی / ۱۲۰۰۰ تومان

ناگهان سیلاب ( رمان ) / نوشته ی : مهدی سحابی /  12000 تومان

پنجه ی آفتاب (رمان ) / نوشته ی : دکتر داریوش افروز اردبیلی /  ۳۵۰۰۰ تومان

طنز  و شوخ طبعی

دیوان نکته سنجی ( در طنز و نکته سنجی ) / نوشته ی: کاظم    سادات اشکوری / ۲۰۰۰۰ تومان

نمایشنامه

لابی / نوشته ی : آرش عباسی / ۵۰۰۰ تومان

کاریکلماتور

حالا پشت صحنه ( مجموعه ی کاریکلماتور) / نوشته ی :  محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰ تومان

وقتی واژه ها می اندیشند / ( مجموعه ی کاریکلماتور ) / نوشته ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی / ۱۵۰۰۰ تومان

چارسوی اندیشه / نوشته ی : محمدتقی حرآبادی فراهانی/ ۶۰۰۰۰ تومان

نشانی نشر هزارکرمان : تهران – خیابان کارگر جنوبی– پایین تر از میدان پاستور–

خیابان دانشگاه جنگ – پلاک ۹

تلفن، تلگرام و واتساپ برای سفارش : ۶۶۹۲۳۹۴۶- ۰۲۱  و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

(ارسال سفارش های شما با پست یا پیک)

نظر شما