۷ - تیر - ۱۴۰۱


فصلنامۀ تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : عقاب     علی احمدی

شمارۀ ۲  (شمارۀ پی در پی ۱۷)– فروردین – اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۱

۳۳۶ صفحه – ۱۲۰۰۰۰  تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و oghabaliahmadi@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰  و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰

شماره تلفن و تلگرام و واتساپ برای فروش ثانیه : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

موضوع این شماره از «مجلۀ ثانیه» که شمارۀ ۱۷ بر روی آن دیده می شود، «روسیۀ تزاری، لنینیسم – استالینیسم ، اتحاد جماهیر شوروی» است. موضوع گزارش ویژۀ این شماره «بررسی مسائل استان کردستان» است . روی جلد این شماره را هنرمند معاصر، فرزاد ادیبی طراحی کرده است و تصویری از خلیل ملکی است، به عنوان نماد پایداری در برابر استالینیسم و پیشگام سوسیالیسم ایران.

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله

ناسیونالیسم روسی در ایران/ عقاب علی احمدی

بخش ویژه

اندر پایه گذاری حزب توده به دست ادارۀ اطلاعات ارتش شوروی / خسرو شاکری (زند)

کردها و سیاست روسیه در آسیای جنوب غربی/ دکتر مجتبی برزویی

تبریز در خون (به مناسبت یکصد و دهمین سالگرد کشتار تبریزیان به دست ارتشیان تزار) / مسعود عرفانیان

مقاله

فارسی را غلط یاد نگیریم ! ۲ / بهرام آرامی

سپند ، اسفند ، فزونی / دکتر احمدرضا قائم مقامی

شرح یک دشواری : («شاعر ملی ایران» به چه معناست؟) / کامیار عابدی

بررسی تطبیقی فدرالیسم در آلمان و برزیل / تیرداد بنکدار

نامه ای از ابی میلکی به آخناتون / دکتر محمد (پارسا) دانشمند

رد پای پیری در ترانه های محلی ایران / پژوهش : ابوالقاسم فقیری

گزارش ویژه

آتش بر سنگ (گفتگو با احسان هوشمند دربارۀ مسائل استان کردستان) (۱) / عقاب علی احمدی

بررسی

نکته هایی گفتنی دربارۀ زندگی خلیل ملکی .و بانو صبیحۀ گنجه ای / دکتر هوشنگ طالع

نقد کتاب

تقابل خردگرایی و دین داری ، مساله ای ایرانی یا عربی ؟( نقدی بر کتاب « تاریخ الحاد در اسلام » ) / دکتر نصرالله پورجوادی

روند پیچیدۀ پیوندزنی (نقدی به کتاب « پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، نژاد و سیاست بی جاسازی) / دکتر علی علی بابایی درمنی

ناسیونالیسم ایرانی، به روایتی دیگر (نقدی بر کتاب « پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، نژاد و سیاست بی جاسازی) / دکتر امین آریان راد

«تبریز مه آلود» یا جعل و تزویر باکونشینان در انقلاب مشروطیت ایران / کاوه بیات

حزب کمونیست یا دولت در تبعید؟ (بازخوانی کتاب « فرقۀ عدالت ایران ») / عقاب علی احمدی

داستان

منظورت چیست ؟ / محمود راجی

ز ملک تا ملکوتش / مرضیۀ ستوده

از سال های رفته / کاظم سادات اشکوری

انگور خرس در پارک طبیعی کرمانشاه / مهدی خاکی فیروز

یادبود

بازگشتن از میانۀ راه به سوی میهن (به یاد دکتر عنایت الله رضا) / عقاب علی احمدی

کتاب

معرفی کتاب / عقاب علی احمدی

نظر شما