بایگانی مربوط به دسته‌ی شاهنامه پژوهی

بررسی شاهنامۀ فردوسی از دید موسیقی، برای اولین بار در ایران، توسط موسیقی‌دان تبریزی
۲۴ - دی - ۱۴۰۱
گزارشی از بزرگ‌ترین جشن در جهان ایرانی
۳ - مهر - ۱۳۹۸
پیمان بستم که تا پایان عمر دربارۀ شاهنامه تحقیق کنم . ( گفتگو با ابوالفضل خطیبی )
۲۸ - آذر - ۱۳۹۷
از شاهنامه تا خداینامه ( جستاری در باره ی مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه ی فردوسی) ( بخش پنجم )
۱۲ - فروردین - ۱۳۹۴
از شاهنامه تا خداینامه ( جستاری در باره ی مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه ی فردوسی) ( بخش چهارم )
۲۳ - آذر - ۱۳۹۳
از شاهنامه تا خداینامه ( جستاری در باره ی مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه ی فردوسی ) ( بخش سوم )
۲۰ - مهر - ۱۳۹۳
از شاهنامه تا خداینامه (جستاری در باره ی ماخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه ی فردوسی ) ( بخش دوم )
۱۹ - شهریور - ۱۳۹۳
از شاهنامه تا خداینامه (جستاری درباره ی مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه ی فردوسی) ( بخش نخست )
۶ - شهریور - ۱۳۹۳
داستانی فراخور زبان شاهنامه ( گفت‌و‌گوی آیدین فرنگی با میرجلال‌الدین کزازی ، پیرامون کتاب «فرزند ایران» )
۴ - مرداد - ۱۳۹۳
شاهنامه و مرجعی تازه
۲۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۳