بایگانی مربوط به دسته‌ی نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی

حضور نشر هزارکرمان و ناشران همکار، در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
برپایی سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (حضوری و مجازی) – ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
آغاز سی امین هفتۀ کتاب ایران (۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱)
۲۱ - آبان - ۱۴۰۱
حضور نشر هزارکرمان و ناشران همکار، در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۳ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
برپایی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (حضوری و مجازی) – ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران – ۳ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
۳۰ - دی - ۱۴۰۰
هفدهمین نمایشگاه کتاب سراسری(مجازی) آذربایجان غربی – ۸ تا ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
۶ - دی - ۱۴۰۰
پانزدهمین نمایشگاه کتاب استانی اصفهان – ۲۰ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰
۶ - دی - ۱۴۰۰
آغاز طرح «تابستانۀ کتاب (۹ تا ۱۵ امردادماه ۱۴۰۰)»
۱۲ - مرداد - ۱۴۰۰
آغاز طرح «بهارانۀ کتاب ( ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰)»
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۰