بایگانی مربوط به دسته‌ی نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی

آغاز طرح «تابستانۀ کتاب (۹ تا ۱۵ امردادماه ۱۴۰۰)»
۱۲ - مرداد - ۱۴۰۰
آغاز طرح «بهارانۀ کتاب ( ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰)»
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۰
فروش نوروزی نشر هزار کرمان و ناشران همکار ( از ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ )
۲۵ - اسفند - ۱۳۹۹
آغاز به کار «نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» (یکم تا ششم بهمن ۱۳۹۹)
۱ - بهمن - ۱۳۹۹
همزمانی «طرح پاییزۀ کتاب» و «بیست و هشتمین هفتۀ کتاب ایران» در سال ۱۳۹۹
۲۳ - آبان - ۱۳۹۹
آغاز طرح تابستانۀ کتاب ۱۳۹۹، در سراسر کشور
۲۱ - مرداد - ۱۳۹۹
نمایشگاه کتاب مجازی نشر هزارکرمان و ناشران همکار
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز (۲ تا ۷ آبان ۱۳۹۶ ) افتتاح شد .
۳ - آبان - ۱۳۹۶
برگزاری چهاردهمین جشنواره ی کتاب یاد یار مهربان – ۸ تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵
۱۷ - آبان - ۱۳۹۵