بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

تاریخنگاری مستند یا جعل ناشیانه ؟(نقدی بر کتاب «فراز و فرود فرقۀ‌ دموکرات آذربایجان»)
۳ - بهمن - ۱۴۰۲
جمهوری آذربایجان یا جمهوری اران ؟(نگاهی به کتاب «اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول» [۱])
۲۰ - آذر - ۱۴۰۱
پان‌ترکیسم و افسانه‌سرایی (دربارۀ کتاب «پان‌ترکیسم: تاریخ‌سازی و دروغ‌پردازی»)
۲۳ - تیر - ۱۴۰۰
آشنایی با یک کتاب، در بارۀ یک دولت تروریست
۸ - آذر - ۱۳۹۹
خلیل ملکی ، اندیشه مند و سیاستمدار سوسیالیست ایرانی( نگاهی به کتاب «در دفاع از خلیل ملکی »)
۲۶ - تیر - ۱۳۹۹
یک کتاب خوب دربارۀ چهارشنبه‌سوری
۱ - فروردین - ۱۳۹۹
چند نکته دربارۀ کتاب «تبیین جغرافیایی ارمنستان، بر اساس منابع اسلامی»*
۲۳ - بهمن - ۱۳۹۸
آموزش و پرورش در تقویت هویت ملی توفیقی نداشته است ! ( گفت‌وگو با مهران افشاری درباره کتاب «پرورش و تربیت فرزندان ایران »
۷ - شهریور - ۱۳۹۸
آشنایی با کتاب «جهان نمای تاریخ ایران»
۱۵ - خرداد - ۱۳۹۸
معرفی کتاب « پیدایش جمهوری آذربایجان »
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۷