بایگانی مربوط به دسته‌ی تاریخ

خلیج فارس در هنگامۀ یورش اسکندر، بر اساس کتاب ایندیکای آریان نیکومدی
۱۰ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
تاثیر باورهای دینی داریوش بزرگ بر اندیشۀ سیاسی او *
۱۲ - شهریور - ۱۳۹۸
آذربایجان، ایرانِ کوچک ( نگاهی به جغرافیای قومی آذربایجان )
۲۱ - دی - ۱۳۹۶
آورده شدن نام کورش در نگاشته های تاریخی دوره ­ی اسلامی
۶ - آبان - ۱۳۹۶
مترجم یا دستکاری کننده ی متن کتاب (نقدی بر یک ترجمه از کتاب « ُکردها، یادداشت ها و نظرها » ، نوشته ی ولادیمیر مینورسکی)
۲ - مرداد - ۱۳۹۶
نقش سغدی ها در «دیپلماسی ابریشمِ» دوران پادشاهی خسرو انوشیروان
۲۴ - خرداد - ۱۳۹۶
« جشن نوروز‌ » در‌ دوره‌ی عباسیان
۵ - فروردین - ۱۳۹۵
روح ایران ؛ کوروش بزرگ در منابع یونانی
۶ - آبان - ۱۳۹۴
نگاهی به سیاست خارجی دولت ساسانی در غرب قفقاز (نیمه ی دوم سده ی پنجم و نیمه ی نخست سده ی ششم میلادی )
۱۷ - مهر - ۱۳۹۴
پیدایش و رشد خوارج ( گفتگوی دکتر علی بهرامیان با دکتر احمد پاکتچی )
۳۱ - مرداد - ۱۳۹۳