۲۷ - بهمن - ۱۳۹۹


ماهنامۀ تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : عقاب     علی احمدی

شمارۀ ۱۴ و ۱۵ و ۱۶  –  دی و بهمن و اسفند  1399

۲۰۸ صفحه – ۵۰۰۰۰  تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و oghabaliahmadi@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰  و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰

شماره تلفن مرکز پخش : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

موضوع این شماره از «مجلۀ ثانیه» که شماره های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ بر آن دیده می شود، مسائل زبان فارسی و بررسی تهدیدهای پیشاروی همبستگی ملی است . موضوع گزارش ویژۀ این شماره «بررسی توسعۀ ناموزون استان خوزستان ایران» است . روی جلد این شماره را هنرمند معاصر، فرزاد ادیبی طراحی کرده است و تصویری از دکتر پرویز ناتل خانلری است به عنوان نماد کوشش در راه پژوهش در زبان فارسی و آموزش زبان فارسی در دوران نوسازی ایران .

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله

نگذاریم زبان فارسی بازیچۀ سیاست شود / نوشتۀ عقاب     علی احمدی

بخش ویژه

زبان فارسی در مرکز نشر دانشگاهی (گفتگو با دکتر نصرالله پورجوادی)

روزآمدشدن زبان فارسی ، در گرو ارادۀ ملی ایرانیان / نوشتۀ غلامرضا  عمرانی

فارسی را غلط  یاد نگیریم ! (بررسی مقولۀ ویرایش در پنج کتاب تالیف و ترجمۀ ادبیات معاصر) / نوشتۀ بهرام  آرامی

ترانه ، از ابتکار تا انحطاط / نوشتۀ کاظم   سادات اشکوری

لمپنیسم زبانی / نوشتۀ دکترعلی  حصوری

مقاله

ملت سازی و واگرایی قومی / تیرداد بنکدار

بررسی نسبت محافظه کاری محمدعلی فروغی با دولت رضاشاه / نوشتۀ   شاهین  زینعلی

گزارش ویژه

خیزاب و آتش (بررسی توسعۀ ناموزون در استان خوزستان) / احسان  هوشمند

بررسی

لزوم واکاوی در منابع تاریخی ایرانی دربارۀ جنگ های ایران و روس / بررسی موضوعی : نبرد  گنجه / دکتر علی  علی بابایی درمنی

آیا «فدرالیسم اسلامی» هم چیزی مانند «توسعۀ سیاسی دوم خردادی» است ؟ / نوشتۀ  عقاب    علی احمدی

نقد کتاب

نفوذ دین، فلسفه و سیاست ایرانی در میان ترکان / نوشتۀ  مسعود  عرفانیان

شب های تهران / نوشتۀ امین  فقیری

داستان

به مادرم نگو ! / نوشتۀ محمود  راجی

آچمز / نوشتۀ م. مهیار

چاه کن / نوشتۀ عزیزالله نهفته

یادبود

نخب هذا الفناء … (به یاد محمدرضا  شجریان) / سرودۀ : حسین عباسی / برگردان به پارسی : دکتر حسین عباسی

کتاب

معرفی کتاب

شمارۀ تماس برای خرید مجلۀ ثانیه :  تلفن ، تلگرام و واتساپ ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶  ( ارسال با پست به سرتاسر ایران)

نظر شما