بایگانی مربوط به دسته‌ی تیره‌های ایرانی

به مناسبت انتشار سندی دربارۀ کُردشناسی در فضای مجازی
۳۰ - فروردین - ۱۳۹۹
دو سخنرانیِ گارنیک آساطوریان در تهران و موضع او دربارۀ ایرانشناسیِ دورۀ شوروی
۱۰ - مرداد - ۱۳۹۸
آموزش زبان مادری (گفتگویی با گارنیک آساتوریان )
۱۹ - آذر - ۱۳۹۶
آشنایی با « خانواده ی زبان های ایرانی »
۳ - مرداد - ۱۳۹۶
تاسیس فراکسیون های قومی به افزایش شکاف های قومی منجر می شود . ( گفتگوی صادق قیصری با دکتر احمد مرادی ، نماینده ی بندرعباس در مجلس شورای اسلامی )
۱۴ - آبان - ۱۳۹۵
پروژه ی سایبری پان ترک ها برای تحریک قومی در لرستان ، از راه تلگرام
۲۰ - مهر - ۱۳۹۵
تمرکز بر ایرانیت ، نه خرده فرهنگ ها ! ( گفتگوی پرویز یزدان‌پناه با دکتر عطاالله عبدی * )
۲۶ - شهریور - ۱۳۹۵
آشنایی با کتاب « اسطوره های سیستان »
۱۱ - بهمن - ۱۳۹۴
جنگ اردوغان علیه کردها است ، نه داعش !
۲۹ - مرداد - ۱۳۹۴
دولت برای آموزش زبان مادری تکلیف قانونی ندارد .   ( گفتگوی روزنامه ی قانون با سالار سیف الدینی ، کارشناس مسائل تیره های ایرانی )
۲۵ - فروردین - ۱۳۹۴