۱۷ - مرداد - ۱۴۰۲


فصلنامۀ تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : عقاب علی احمدی

شمارۀ ۳ (شمارۀ پی در پی ۱۸) – تابستان ۱۴۰۲

۲۷۲ صفحه – ۱۲۰۰۰۰ تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و oghabaliahmadi@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰

شماره تلفن و تلگرام و واتساپ برای فروش ثانیه : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

موضوع این شماره از «مجلۀ ثانیه» که شمارۀ ۱۸ بر روی آن دیده می شود، «تجزیه طلبی در ایران» است. موضوع گزارش ویژۀ این شماره «بررسی مسائل توسعۀ استان کردستان» است . روی جلد این شماره را هنرمند معاصر، فرزاد ادیبی طراحی کرده است و تصویری از محمود ذوالفقاری است، به عنوان کوشنده ای بزرگ در راه مبارزه با تجزیه طلبی و دولت سازی روسی در ایران.

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله

قومیت سازی، ابزار تازۀ تجزیه طلبان در ایران/ عقاب علی احمدی

بخش ویژه

ماهیت روابط جمهوری مهاباد با دولت مرکزی ایران / دکتر مجتبی برزویی

فروپاشی فرقۀ دموکرات؛ چند سند و گزارش / کاوه بیات

مروری بر سیاست های اقتصادی فرقۀ دموکرات آذربایجان / تیرداد بنکدار

گذری بر زندگی محمود ذوالفقاری / جعفر وثوقی کرگزلو

تاثیر معماری کلیسایی بر مسجد مکی زاهدان / مهندس داراب احمدی

گاهشمار تجزیۀ ایران / دکتر هوشنگ طالع

مقاله

فارسی را غلط یاد نگیریم !۳ / بهرام آرامی

دربارۀ کنارنگ / دکتر احمدرضا قائم مقامی

اسفندگان، روز مهر ایرانی؛ مردگیران، جشن بهاری زنان / دکتر جلال خالقی مطلق

جایگاه شیراز در ترانه های محلی / اصغر فقیری

استیگان خسرو / مزدا تاج بخش

افت تحصیلی انباشه شده و نظام تحصیلی ایران / عقاب علی احمدی

گزارش ویژه

آتش بر سنگ (گفتگو با احسان هوشمند دربارۀ مسائل توسعۀ استان کردستان) (۲) / عقاب علی احمدی

نقد کتاب

فیلسوفان کلبی، پایه گذاران زهد و زندگی درویشی / دکتر نصرالله پورجوادی

به نام ایران و به کام دیگران (نگاهی به کتاب « ترکان، مغولان و گسترش فرهنگ ایران» ) / دکتر علی علی بابایی درمنی

غلامان در قدرت (نگاه به کتاب «جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران») / محمدرضا مدیحی

به دنبال زائر چشمه های گمنام / هادی غلام دوست

نگاهی به کار تازه ی رهام اشه بر «سرود مروارید» / بزرگمهر لقمان

داستان

از سال های رفته / کاظم سادات اشکوری

رسیده ها / محمود راجی

آداب یغما / م. مهیار

داوودها / محمدرضا مدیحی

کتاب

معرفی کتاب / عقاب علی احمدی

نظر شما