۲ - آبان - ۱۳۹۱


 

 

رفتن ننه سرما و از راه رسیدن عمو نوروز (رونمایی نمادها و تندیس‌های نوروزی در جشنواره نوروز در تهران)

 

 آتش بازی کردهای ترکیه

آتش بازی  در  کردستان عراق

 

افروختن آتش نوروزی بر بلندی‌های کردستان عراق

 

بامداد نوروز در تاجیکستان

سفره هفت سین در بحرین

 

نوروزی خوانی در تاجیکستان

نوروزی خوانی در تاجیکستان

 

عروسی در نوروز در تاجیکستان

به پیشواز نوروز در کابل

 

 فروشنده ماهی قرمز نوروزی در پاکستان

 

هفت سین در جشنواره نوروز

 

 

رقص خراسانی در نوروز 

 

آمدگی برای گسترانیدن خوان نوروزی در تاجیکستان

 

کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان

 

نوروزی خوانی در تاجیکستان

 

کاروان شادی نوروزی در خیابانهای تاجیکستان

کاروان شادی نوروزی در میدان‌های تاجیکستان

نظر شما