۹ - بهمن - ۱۴۰۱در روز هفتم بهمن ۱۴۰۱، در اعتراض به بسته شدن دالان لاچین از سوی دولت اران (خودخواندۀ آذربایجان)، و در محاصره افتادن مردم آرتساخ (قراباغ)، گروهی از مردم تهران در حیاط کلیسای سرکیس مقدس در خیابان نجات اللهی تهران گرد آمدند.

نظر شما