۱۱ - بهمن - ۱۴۰۱


هم میهن

تو می توانی یاری های مالی ات را به شماره کارت داده شده در تصویر بالا، که به نام کریم باقری است، واریز کنی تا به دست مردم زمین لرزه زده ی خوی برسد .

#خوی_تنها_نیست

نظر شما