۲۶ - اسفند - ۱۳۹۵


The Book of Vitticism-cover

دیوان نکته سنجی

( در طنز و شوخ طبعی )

نوشته  و تدوین :  کاظم   سادات اشکوری

چاپ اول : ۱۳۹۵

۱۴۶ صفحه – ۱۲۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – تلفن :  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) هزار کرمان برای خرید اینترنتی : www.hazarekerman.ir

نظر شما