۲۶ - خرداد - ۱۳۹۳
عقاب علی احمدی


Barg-e  Kahi  Dar   Tondbad

برگ کاهی در تندباد

(گفت و گوی رضا  قنبری با  کاظم  سادات اشکوری)

نوشته ی : کاظم     سادات اشکوری

چاپ اول : ۱۳۹۱

۱۵۶ صفحه –  ۵۸۰۰ تومان

ناشر : انتشارات به نگار – تلفن : ۸۸۹۹۴۸۰۰ و ۸۸۹۹۴۸۰۱ -۰۲۱

 

این کتاب دستاورد گفت و گوی طولانی رضا قنبری ، شاعر معاصر با  کاظم   سادات اشکوری ، شاعر ، مردم شناس و مترجم معاصر است .  در این گفت و گو سادات اشکوری از دوره های گوناگون زندگی هنری و فرهنگی خود سخن گفته است : از آغاز نوشتن و عضویت در روزنامه های دیواری دبیرستان تا همکاری با صفحه ی ادبی روزنامه های بزرگ تهران و عضویت در کانون نویسندگان ایران . گوناگونی زمینه ها و موضوع هایی که سادات اشکوری در آنها اثری را « پدید » آورده است ، بسیار چشمگیر است : شعر ، داستان ، طنز ، پژوهش مردم شناسی ، نقد و بررسی کتاب ، ترجمه ، و سرانجام بخشی که کمتر از آن سخن گفته شده است : ویرایش آثار پژوهشی برای بنگاه های انتشاراتی ایران .

 از آنجا که دوره های مورد اشاره ی او از پرفراز و نشیب ترین دوره های زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران معاصر در دوران نوسازی ( ۱۳۵۷ – ۱۲۹۹ ) است ، با خواندن این کتاب به آگاهی ها و اطلاعات جالبی درباره ی رویدادها و مسائل پیش روی ایران  آن روزگار می توان دست یافت . ارزیابی های سادات اشکوری از برخی هنرمندان کم نام ، اما بزرگ ، همچون هوشنگ بادیه نشین و دیگران از مطالب ارزشمند این  کتاب است . یک بخش مهم این کتاب خاطراتی است که سادات اشکوری در میان آنها ، بسیاری از مسائل مطبوعات و نویسندگی در ایران را نیز طرح کرده است : کار در ستون های نقد کتاب در روزنامه های اطلاعات و … و دبیری بخش شعر مجله های « آدینه » و «دنیای سخن» ؛ همچنین گزارش او از شب های شعر انجمن گوته در روزهای توفانی سال ۱۳۵۷ .

سادات اشکوری در کنار شعر و شاعری ، بخش بزرگی از زندگی خود را به  «پژوهش» و «نوشتن نقد و بررسی کتاب» در روزنامه هایی همچون کیهان و اطلاعات و مجله هایی مانند راهنمای کتاب ، فردوسی، جهان نو ، نگین ، یغما ( با نام مستعار : الف . کیاوش ) ، هنر و مردم ، مردم شناسی و فرهنگ عامه ی ایران ، پیک معلم و خانواده ، تهران مصور ، امید ایران ، سپید و سیاه گذرانده است . خاطرات او از کار در این نشریات نیز بخش مهمی از این کتاب است . در این گفت و گو او از پژوهش مهم خود  به نام « نگاهی به نشریات گهگاهی» ( نشر تیراژه ) که بررسی محتوایی نشریه های انجمن های ادبی و هسته های ادبی و هنری نویسندگان ایران در تهران و شهرستان ها در سال های پیش از بهمن ۱۳۵۷ است نیز سخن گفته است . کتاب « نگاهی به نشریات گهگاهی» بخشی از کارنامه ی « ادبیات مقاومت » و « نشر زیرزمینی ایران » در سال های اوج حاکمیت سانسور لجام گسیخته در جامعه ای روبه رشد است و برای خواننده ی آن ، دربرگیرنده ی بسیاری نکته های آموزنده از زندگی مطبوعات و اهل قلم ایران است . اگرچه او نام کتاب خود را از روی فروتنی « برگ کاهی در تندباد » نهاده است ، اما برگ برگ این کتاب به ما می گوید که او چندان هم « برگ  کاه » نبوده است و در بسیاری از آوردگاه ها ، صاحب قلمی شریف بوده است که شرافت قلم را با هیچ چیز عوض نکرده است .

خواندن این کتاب را به خوانندگان آثار سادات اشکوری و کسانی که کمتر از او خوانده اند ، پیشنهاد می کنیم ؛ چرا که تصویری دیدنی از بیش از چهل سال زندگی یک نویسنده ی فرهنگمند را ، که کوششی مردانه را در عرصه های گوناگون نویسندگی به کار بسته است ، به نمایش می گذارد .

نظر شما