۱۶ - آذر - ۱۴۰۰


در دفاع از خلیل ملکی

نوشتۀ : دکتر کمال قائمی

ویرایش : عقاب علی احمدی

چاپ اول : ۱۳۹۹؛ چاپ دوم : ۱۴۰۰

۶۸۸ صفحه – ۱۵۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – فروش تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۲۱ ۰

پایگاه فروش اینترنتی : www.hazarekerman.ir

نظر شما