۶ - دی - ۱۳۹۸ماهنامۀ تاریخی ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : لیلا لطفی

سردبیر : عقاب     علی احمدی

شمارۀ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳  –  مهر و آبان و آذرماه  1398

۱۸۶ صفحه – ۳۰۰۰۰  تومان

نشانی : lotfi.azad@gmail.com و oghabaliahmadi@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰  و ۸۸۲۸۶۸۹۵ – ۰۲۱

پیامک : ۰۹۳۹۷۴۷۷۲۵۰

شماره تلفن مرکز پخش : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

موضوع  این شماره از «مجلۀ ثانیه » که شماره های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ بر آن دیده می شود ، شناخت هویت ملی ، بررسی تهدیدهای یکپارچگی ایران ، و بررسی نقش قوم گرایی در  تهدید وحدت ملی است . روی جلد این شماره طرحی است  اثر ابراهیم حقیقی، در ارتباط  با مقاله ای  با موضوع  نام ایران .

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله

شهروند آگاه ، نگاهبان کشور و ملت و تمدن / نوشتۀ  عقاب    علی احمدی

مقاله

احیای نام «ایران» در عهد ایلخانان مغول / نوشتۀ دوروتیا   کراوولسکی / ترجمۀ  دکتر علی بهرامیان

خواب آشفتۀ کشورسازی / نوشتۀ  محمدرضا  خوبروی پاک

مهاجرین شوروی : نخستین تجربۀ پناهندگی در ایران / نوشتۀ  کاوه بیات

خسروپرویز در پیروزآباد / نوشتۀ  دکتر علی علی بابایی درمنی

فاشیسم و ناسیونالیسم / نوشتۀ  تیرداد بنکدار

گزارش ویژه

آتش در برابر باد (نظری به شاخص های توسعۀ پایدار و موزون در استان سیستان و بلوچستان ) / نوشتۀ  احسان هوشمند

بررسی

سامان یابی اقوام در ایران / نوشتۀ  دکتر حسن شریعتمداری

پاسخی به آقای حسن شریعتمداری و قومی سازی ایران / دکتر محمد امینی

حال خوش مدیر فرهنگی ، پس از تجزیۀ ایران / نوشتۀ عقاب    علی احمدی

نقد کتاب

ملاحظاتی دربارۀ تاریخ تاریخنگاری در دوران قاجاریه و پهلوی اول ( نقدی بر کتاب ملی گرایی، تاریخ نکاری و شکل گیری هویت ملی در ایران ، نوشتۀ علی محمد طرفداری ) / نوشتۀ  امین  آریان راد

تاریخنویسی یا تاریخسازی (نقدی بر کتاب نقد تاریخ نگاری پان ترکی ، نوشتۀ دکتر مجتبی برزویی ) / نوشتۀ  دکتر کامروز  خسروی جاوید

نگاهی به «دیباچه ای بر فلسفۀ تاریخ ایران ، نوشتۀ  ارسلان پوریا » / نوشتۀ بزرگمهر  لقمان

داستان

یک شب از زندگی من گم شده است / نوشتۀ  مهدی خاکی فیروز

نادیا / نوشتۀ  نفیسه  کیانی

داداش سهیل / نوشتۀ  ناهید  علی احمدی

یادبود

این خانه روشن می شود ؛ چون یاد نامت می کنم (به یاد فریدون آدمیت) / نوشتۀ  دکتر هما ناطق

ناصر احدی ، صحاف هنرمند / نوشتۀ عقاب     علی احمدی

کتاب

معرفی کتاب

محل فروش مجلۀ ثانیه

محل فروش در تهران :
۱. کتابفروشی توس : خیابان انقلاب ، ابتدای خیابان دانشگاه
۲. کتابفروشی آگاه : تهران ، خیابان انقلاب ، روبروی دبیرخانه ی دانشگاه تهران
۳.کتابفروشی اسم : خیابان انقلاب ، بین ابوریحان و فلسطین
۴.کتابفروشی کارنامه : نیاوران – ابتدای آجودانیه
۵. شهر کتاب مرکزی : خیابان شریعتی – نزدیک چهارراه بهشتی
۶.شهرکتاب بهشتی : خیابان بهشتی – خیابان وزرا

محل فروش در شهرستان ها :

کتابفروشی های معتبر

خرید مجلۀ ثانیه به شیوۀ تلفنی :
۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
( ارسال با پست به سرتاسر ایران)

نظر شما