بایگانی مربوط به دسته‌ی معرفی و نقد کتاب

بداعت ِ بدیع ( آشنایی با یادگارنامهِ ای درباره ی امیرمهدی بدیع )
۱۸ - شهریور - ۱۳۹۷
معرفی  کتاب « رئیس علی دلواری »
۱۲ - شهریور - ۱۳۹۷
معرفی کتاب « علم چیست ؟ » ، از زبان نویسنده ی آن
۷ - خرداد - ۱۳۹۷
معرفی کتاب خلیج فارس ( مجموعه مقالات «نخستین همایش طرح تدوین دانشنامۀ خلیج فارس»)
۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
شِبه‌علم و ضدّ علم (نگاهی به کتاب جهان فراطبیعی ، شبه علم و ضد علم در دوران پست مدرن )
۱ - فروردین - ۱۳۹۷
لطفا سرزده وارد نشوید ! (معرفی مجموعۀ طنز «دیوان نکته‌سنجی» )
۲ - دی - ۱۳۹۶
نگاهی به « زائر چشمه های گمنام»
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۶
معرفی یک کتاب در باره ی بحران آرتساخ ( قراباغ )
۴ - مرداد - ۱۳۹۶
یادمانده های ناخدا هوشنگ صمدی ، از ۳۴ روز مقاومت در خرمشهر
۳ - خرداد - ۱۳۹۶
یکصد سال دادخواهی ارمنی ( گذری در کتاب « نسل کشی ارمنی » )
۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۶