۱۲ - شهریور - ۱۳۹۷
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس علی دلواری

( تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب )

پژوهش : سیدقاسم  یاحسینی

چاپ اول : ۱۳۹۵

۲۰۸ ص – ۱۲۰۰۰ تومان

ناشر : شرکت شیرازه کتاب ما – تلفن : ۸۸۹۵۲۲۹۷

 

کتاب « رئیس علی دلواری ( تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب ) » که از سوی «شرکت نشر شیرازه کتاب ما » منتشر شده است ، دستاورد یکی از پژوهش هایی است که به دور از افسانه سازی های مرسوم ، در بارۀ یکی از قهرمانان جنبش استقلال ایران معاصر انجام پذیرفته است . خواننده با خواندن این کتاب می تواند اطلاعاتی درست دربارۀ  کوشش های این سردار بزرگ و همراهان او در برابر سیاست توسعه طلبانۀ بریتانیا در روزهای آغازین جنگ جهانی اول در ایران ( که بخشی از «روند شوم تجزیۀ ایران » را رقم زد) ، به دست بیاورد . برای آگاهی بیشتر خوانندگان فهرست این کتاب را در اینجا می آوریم تا خوانندگان علاقه مند بیشتر با این کتاب آشنا بشوند :

 

                                                                             فهرست

 

فهرست نقشه ها

یادداشت دبیر مجموعه

 

فصل اول : نخستین رویارویی ها

مسئلۀ هرات ؛ تدارک اشغال ؛ مقاومت عمومی ؛ اختلافات مجدد ایران و انگلیس ؛ بوشهر ، هجوم مجدد ؛ سرآغاز حمله ؛  مقاومت تنگستانی ها  در قلعۀ ریشهر ؛ بوشهر ؛ اقدامات انگلیسی ها پس از اشغال بوشهر

 

فصل دوم :  رئیس علی دلواری

جغرافیای تاریخ دلوار ؛ خاندان رئیس علی ؛ مشروطۀ جنوب ؛ انقلاب بوشهر ؛ در تعقیب رئیس علی ؛ لشکرکشی نظام السلطان به بوشهر ؛ چیرگی بریتانیا

 

فصل سوم :  تهاجم نظامی بریتانیا

حضور نظامیان انگلیس در بوشهر ؛ حوزه های قدرت ؛ رویارویی علمای بوشهر و رئیس علی با انگلیس ؛ اتحاد خوانین ؛ ماجرای بازداشت قنسول آلمان ؛ حمله و ضدحمله

 

فصل چهارم : مقاومت جنوب

واسموس ؛ زدوخوردهای پراکنده ؛ بوشهر در تصرف انگلیس ؛ بازتاب کشوری خبر اشغال بوشهر ؛ دلوار ، خط اول مقاومت

 

فصل پنجم :  آخرین نبرد

شب ، خبر آمد که تنگستان بهار است ؛ نبرد کوه گزی ؛ پایان ماجرا

 

منابع

فهرست اعلام

 

 

 

نظر شما