۷ - خرداد - ۱۳۹۷


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم چیست؟

(جستارهایی درباره‌ی فلسفه، پژوهش و آموزش علم )

نوشته ی : دکتر محمدرضا توکلى صابرى

چاپ اول : ۱۳۹۷

۲۸۴  صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات اختران

در این کتاب کوشیده ایم ، پاسخ هایی برای پرسش های زیر پیدا کنیم ؟

این «علم» چیست که هرکس براى اثبات مدعاى خود، شیوه ی کارش را به آن منتسب مى‌کند و بسیارى از پژوهشگران و اندیشمندان کارهاى خود را با واژه‌ی «علمى» توصیف مى‌کنند و به این ترتیب مى‌خواهند بگویند که قابل اطمینان و اعتماد هستند؟

چه چیزى به علم چنین حرمت و قدرتى را مى‌دهد تا همه ، به‌عنوان تنها معیار تشخیص واقعیت و تمیز صحیح از خطا، به آن روى آورند؟

هدف و معیارهاى علم چیست و  آیا سیاست‌گذاران کشور با آن آشنایى دارند؟

روش علمى چیست که آموزش هر شاخه از علم یا حرفه و فن به آن منسوب مى‌شود تا کمال دقت و درستى آن را نشان دهد؟

چه شد که ایرانیان و کشورهاى متأثر از فرهنگ اسلامى با این که در مرحله‌اى از تاریخ خود از نظر علمى و فناورى وضع امیدوارکننده‌اى داشتند و از اروپاییان جلوتر بودند ، به‌تدریج در جا زدند و هم اکنون فاصله عظیمى با غربى ها پیدا کرده‌اند؟

چرا غرب چنین پیشرفت حیرت‌آورى در زمینه‌ی علمى و فنى کرد و شرقى‌هایى که زودتر از دیگران پا در جاى پاى آنها گذاشتند (مانند ژاپن، چین، کره) در بسیارى از موارد به پاى آنها رسیدند یا در بعضى از زمینه‌ها از آنها جلو زدند، اما هیچ یک از کشورهاى اسلامى نتوانستند چنین تجربه‌اى را تکرار کنند؟

چه شد که علم و تکنولوژى به مهم‌ترین ابزار سلطه‌ی امپریالیسم غرب تبدیل شد؟

چرا افراد متأثر از فرهنگ اسلامى در فهم و جذب علوم جدید و فرآورده هاى حاصل از تکنولوژى غرب مشکل دارند و سهم‌شان در تولید معرفت علمى و ابداعات تکنولوژیک نسبت به ملیت‌هاى دیگر بسیار پایین است؟

آیا علم اسلامى، سوسیالیستى یا جهان سومى وجود دارد، یا مى‌توان آن را ایجاد کرد؟

آیا امکان دارد تا فاصله‌ی عظیم علمى‌ـ فنى با غرب را در همین حدى که هست نگهداشت و از وسیع‌ترشدن این فاصله جلوگیرى کرد یا به پاى غرب رسید؟

موانع پیشرفت علمى‌ـ فنى کشورهاى اسلامى، و به ویژه ایران، چیست و چگونه مى‌توان آنها را از سر راه برداشت؟

 

 

نظر شما