۱۸ - مهر - ۱۳۹۱
حمید یغمایی


اشاره: تصویرهایی که در زیر می‌آید، مربوط است به متن یک غزل از حافظ، ویرایش آن از مهندس حمید یغمایی، و شرحی بر ویرایش. این مطالب که در چهار صفحه حروف‌چینی و تکثیر شده بود، در زمستان سال ۱۳۸۹ در محوطۀ بیمارستان هزار تختخوابی در ابتدای بلوار الیزابت در تهران میان رهگذران پخش شد. در اینجا تصویرهای مربوط به این تصحیح، بدون هیچ تغییر برای ملاحظۀ خوانندگان درج می‌شود.

ع . علی احمدی

نظر شما