۱۵ - دی - ۱۳۹۸
نوشتۀ : دکتر هوشنگ طالع
شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در میان‌رودان ( دل ایرانشهر ) بسیار پرمعناست . او بود که وعده‌ی پایان کار داعش یا سربازان بی اونیفورم آمریکا را در بازه‌ی زمانی سه ماه داده بود و با فرود‌آوردن پرچم داعش در ابوکمال مرکز خلافت خودخوانده ی داعش در سوریه ، این وعده را عملی کرد .
خون فرزندان راستین این سرزمین برای پاسداری از این سرزمین، مرز تحمیلی نمی‌شناسد. آنها برای این باور
می‌جنگند که :

ایران بزرگ ، آرمان بزرگ می‌خواهد .


پاینده ایران
آدینه ۱۳ دی ۱۳۹۸ – هوشنگ طالع

نظر شما