۱۴ - مهر - ۱۳۹۸


فرمانروایان خراسان از آغاز قاجار تا پایان پهلوی

نوشته محمود فاضلی بیرجندی

چاپ اول : ۱۳۹۸

۶۱۷ ص

ناشر : انتشارات پایان – ۰۹۱۲۲۵۰۶۲۰۷

تلفن مرکز پخش :  ۰۹۱۹۴۹۴۷۶۸۸

کتاب «فرمانروایان خراسان از آغاز قاجار تا پایان پهلوی» به کتابفروشی ها رسید. این کتاب والیان و استانداران خراسان را در طول دو سلسلِۀ قاجار و پهلوی معرفی کرده است.

این کتاب از منابع مهم سیاست و حکومت در استان خراسان است؛ زیرا آشنایی با رخدادهای قدیم و آنچه مدیران سیاسی پیشین با هر رخداد کرده اند ، ما را برای رویارویی و برخورد با وقایع اکنون و آینده مجهزتر می گرداند .

در دورۀ قاجار سه ولیعهد (عباس میرزا، محمد میرزا، و کامران میرزا) و دو صدراعظم (اللهیار خان دولو و میرزا حسین خان سپهسالار) از مهمترین والیان خراسان بوده اند. در دورۀ پهلوی، پدر یکی از زنان رضاشاه (غلامعلی میرزا دولتشاهی)، سه نخست وزیر (محمود جم، رجبعلی منصور، و محسن صدرالاشراف)، دو امیر ارشد ارتش (سپهبد نادر باتمانقلیچ و سپهبد صادق امیرعزیزی)، چند وزیر، و رجالی سرآمد چون حسن تقی زاده و جلال الدین تهرانی به استانداری خراسان آمده اند.

نظر شما