۲ - مهر - ۱۳۹۴


 

 

Paper   Celebration

« کاغذ ، زباله نیست »

 

نزدیک به دو دهه از زمانی که دکتر زرگر ، مدیر شرکت پخش کتاب ایران ( پکا ) شعار « کاغذ ، زباله نیست » را طرح کرد ، می گذرد . اگرچه این شعار فرهنگی در میان ناکامی های برآمده از خرابکاران بخش فرهنگ در بازار کتاب ایران ، برد و مخاطب کافی پیدا نکرد ، اما پایه ای شد برای بازنگری ما ایرانیان در رفتارمان با پسماندهای برجای مانده از زندگی شهرنشینی .

تصویری که در بالا می بیینید ، نشان دهنده ی کوشش شهرداری کاشان برای آموزش « بازیافت کاغذهای باطله » به کودکان و نوجوانانی است که شهروندان و نگاهبانان آینده ی ایران هستند . ما نیز به این کوشش بپیوندیم و با سپردن کاغذها و مقواهای باطله به سامانه ی بازیافت ، از نابودی دارایی های ملی پیشگیری کنیم .

نظر شما