۲۵ - خرداد - ۱۴۰۰
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


در چند سال گذشته، بارها جنگل های زاگرس به دلایل گوناگون دستخوش آت سوز شده است. سخت گذربودن راه های کوهستانی و دشواری کار آتش نشانان و داوطلبان محل دوستدار محیط زیست سبب شده که این آتش سوزی ها دیرتر خاموش شود و آسیب های گسترده ای به بافت گیاهی باستانی زاگرس برسد. امسال (۱۴۰۰) گروه های داوطلب پیش ار فرارسیدن تابستان، دست به کار ساخت آتش کوب شده اند و برای این کار از هم میهنان ایرانی درخواست یاری کرده اند .

پوستر فراخوان به یاری آتش نشانان جنگل های زاگرس

از آنجا که همیاری برای نگاهبانی از زیستگاه ها خویشکاری (وظیفه) ملی است، بایسته است که هم میهنان گرامی دست خود را به کوشندگان فداکاری که کار نگهبانی از جنگل های زاگرس را پذیرفته اند، برسانند و آنان را به هر شیوه ای که می توانند، یاری کنند.

کسانی که در راستای مسئولیت‌ اجتماعی می توانند خود به این برنامه کمک کنند یا از طریق شرکت یا سازمان تحت نظارت‌ خود به این فراخوان کمک کنند، می توانند به این شماره در واتساپ یا تلگرام پیام بدهند : ۰۹۰۳۲۷۶۴۱۹۳

نظر شما