۳۰ - خرداد - ۱۳۹۷


 

یکی از محیط‌بانان منطقه‌ی قیر و کارزین استان فارس به نام «وطن نوروزی» که در پی درگیرشدن با یک شکارچی به نام محمود بهزادی ،ناخواسته ، باعث کشته شدن او شده و محکوم به قصاص است، از حدود چهار سالِ پیش در زندان به سر می‌برد. از چند ماهِ پیش شماری از ریش سفیدان منطقه و بهمن ایزدی مدیرعامل «گنجه‌ی پشتیبان زیست بوم» در تلاش بوده‌اند که رضایت خانواده‌ی بهزادی را برای گذشت از قصاص جلب کنند که خوشبختانه این کوشش تا حد زیادی با موفقیت همراه بوده است.

برای جلب رضایت، هفتصد و پنجاه میلیون تومان پول لازم است که مبلغ دویست و ده میلیون تومان آن از طریق سازمان حفاظت محیط زیست تأمین شده است. مابقیِ مبلغ باید از طریق کمک های مردمی فراهم گردد. گنجه‌ی پشتیبان زیست بوم که نهادی برای نیکوکاری محیط زیستی است، دوستدارانِ طبیعتِ کشور را به کمک مالی فرا می‌خواند.

شما  که دوستدار محیط زیست هستید ، به شیوه های گوناگون به این کار کمک کنید :

*  می توانید بخشی از نذرهای خود را  به این امر اختصاص دهید.

* شما در دیدار با دوستان و آشنایان، می توانید موضوع را مطرح کنید و آنان را به همیاری در این زمینه فرا بخوانید.

* شما می توانید با شرکت‌ها و مؤسسه‌ها تماس بگیرید و از آنان، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، کمک بخواهید.

 

حساب ۴۷۰۰۰۵۹۱۸۹۹۶۰۶

نزد بانک پارسیان ، شعبه‌ی بیمارستان پارسیان

شماره ی شبا: IR 16 – 0540 – ۱۰۷۰ – ۴۷۰۰ – ۰۵۹۱ – ۸۹۹۶ – ۰۶

شماره کارت : ۶۳۴۱ – ۱۱۸۵ – ۰۶۱۲ – ۶۲۲۱

به نام گنجه‌ی پشتیبان زیست بوم

نظر شما