بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادها

گزارشی از همایش بررسی تحولات آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم
۴ - دی - ۱۳۹۲
سیزدهم ژوئیه ، سالگرد اشغال تبریز و کشتار مردم آن به دست سپاهیان سلطان سلیمان
۲۹ - تیر - ۱۳۹۲