بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادها

چگونه سیزدهم نوروز « نحس » شمرده شد ؟
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۳
مناسبت پنجم اسفند ، روز زن ، جشن سپندارمذگان
۴ - اسفند - ۱۳۹۲
چرا کورتانیدزه در ایران با کشتی خداحافظی کرد؟
۱۸ - بهمن - ۱۳۹۲
گزارشی از همایش بررسی تحولات آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم
۴ - دی - ۱۳۹۲
سیزدهم ژوئیه ، سالگرد اشغال تبریز و کشتار مردم آن به دست سپاهیان سلطان سلیمان
۲۹ - تیر - ۱۳۹۲