۷ - مرداد - ۱۳۹۴


 

Acidpashi  dar  Iran , A  conference

نشست بررسی پدیده ی « اسیدپاشی و پیامدهای آن در ایران »

۱۵  امرداد   ۱۳۹۴ – ساعت ۶ تا ۸ پس از نیمروز

در این نشست سخنرانان زیر پدیده ی « اسیدپاشی و پیامدهای آن در ایران » را بررسی خواهند کرد :
۱. دکتر محمدطاهر  رجبی /  روایت درمان قربانیان اسیدپاشی در ایران
۲. تجربه های حمایت از قربانیان اسیدپاشی در  دیگر  کشورها /  سونیا  غفاری
۳. درمان قربانی مهمتر از  کیفر  مجرم /  فرشاد  اسماعیلی
۴. واکنش های جامعه ی مدنی در موراد بحران نا امنی برای زنان /  وحیده مولوی
۵. تجربه ی یک قربانی اسیدپاشی /  معصومه عطایی 

 

نشانی برگزاری نشست : تهران – خیابان کارگر شمالی – رو به روی پمپ بنزین – خیابان گردآفرید – پلاک ۱۸ – موسسه رحمان 

نظر شما