۷ - بهمن - ۱۳۹۴


Political  & Economic Ettela'at Magazine-cover

اطلاعات سیاسی – اقتصادی

دوره ی جدید ، سال سی ام ، تابستان – پاییز ۱۳۹۴

۴۶۶ صفحه – ۵۰۰۰ تومان

مدیر مسئول : مهدی بشارت

زیر نظر : شورای سردبیری

تلفن بخش اشتراک : ۲-۲۹۹۹۳۴۷۱- ۰۲۱

پست الکترونیک : siagh@ettelaat.com

گردانندگان مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » دوشماره ی ۳۰۰ – ۳۰۱ این مجله را به انتشار برگزیده ای از مقاله ها و گفتارهای دکترمحمدامین ریاحی خویی ، استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی که از آثار او انتخاب شده است ،  اختصاص داده اند . استاد ریاحی خویی از گروه استادان و فرهیختگانی بود که در درازی زندگانی پربرکتش با همه ی وجود به فرهنگ کشورش ، ایران خدمت کرد و از خود کارنامه ای ارزشمند از پژوهش بر جای نهاد . او به سبب بزرگی اندیشه ، از مرزهای تیره – طایفه ای گذشته بود و برای « جهان ایرانی » و در راستای « گفتگوی با جهان » می نوشت . او با توانایی و کفایتی کم مانند ، در دوره های گوناگون زندگانی خود ، جدا از کارهای پژوهشی ، در مقام های اجرایی بسیاری ، به شایستگی خدمت کرد : سردبیری « روزنامه ی شفق » ( نشریه ی حزب وحدت ایران ) ؛ سرپرست بخش فرهنگی « روزنامه ی کیهان » ؛ ریاست انجمن ادب و سخنرانی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ؛ دبیری ، ریاست دبیرستان ، ریاست دانشسرای مقدماتی در آذربایجان ، گرگان، قزوین و تهران ؛ همکای با « نشریه مهرگان » ( ارگان جامعه ی لیسانسیه های دانشسرای عالی ) ؛ عضویت در کمیسیون قوانین وزارت فرهنگ ؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش ، مدیرکلی نگارش وزارت فرهنگ ؛ قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در شوراها ؛ مدیریت و سردبیری « ماهنامه ی آموزش و پرورش » ؛ عضو موسس « شورای کتاب کودک » ؛ رایزن فرهنگی ایران در ترکیه ؛ استادی ادبیات فارسی در دانشگاه آنکارا ؛ برپاکننده ی دبستان و دبیرستان ایرانیان در آنکارا ؛ موسس « خانه ی فرهنگ ایران در آنکارا » ؛ استاد ادبیات در دوره های لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ؛ دبیرکلی « هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور » ؛ نایب رئیسی « فرهنگستان ادب و هنر ایران » ؛ سرپرستی« دانشکده ی هنرهای دراماتیک ایران» ؛ ریاست « بنیاد شاهنامه ی فردوسی » و « وزارت آموزش و پرورش ایران در دولت شریف امامی » مقام هایی است که او در آنها در جایگاه یک « ایرانی میهن پرست » به شایستگی خدمت کرد .

شگفتا که این استاد بلندمرتبه پس از پذیرفتن پست وزارت آموزش و پرورش با سرنوشتی دیگر روبه رو شد . دکتر باسانی پاریزی در این باره چنین گفته است : « … حوادث سیاسی و اجتماعی سالهای نیمه ی دوم  دهه ی پنجاه پی در پی  و پشت سر هم آمد و منشور وزارت آموزش و پرورش به نام دکتر ریاحی صادر شد … که اگر نه تنها وزیر ، بل یکی از معدود وزیرانی بود که در آن روزهای بحرانی ، می توانست به وزارتخانه برود و با همکاران خود گفتگو کند و دلیل آن نیز این بود که دکتر ریاحی تمام عمر خود را در معلمی گذرانده بود و … هرگز از معلمان و همکاران خود جدا نشده بود و همه جا با معلمان همراه و در خدمت آنها بود ، ولی حوادث چهل و پنج روز بعدی حاصل سی و پنج سال خدمت فرهنگی را تحت الشعاع قرار داد … »

بی مهری جامعه ی فرهنگی و روشنفکری ایران به این استاد شریف و میهن پرست از پدیده های شگفت روزگار ماست ؛ تنها یادنامه ای که به یاد این استاد طراز اول منتشر شده ، کتابی است با نام « آفرین نامه » که به کوشش نادر مطلبی کاشانی تدوین شده و یک سال پس از درگذشت استاد از سوی بنیاد موقوفات افشار در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است . نکته ی مهم و دانستنی اینکه میان انتشار فراخوان به تالیف مقاله برای این یادنامه که به امضای دکتر شفیعی کدکنی و استاد ایرج افشار نوشته شد ، تا زمان انتشار کتاب هشت سال زمان گذشت .

در ادامه فهرست شماره ی ویژه ی « استاد ریاحی خویی » در مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » را می خوانیم :

 1. یادداشت ( نگاهی به زندگی استاد ریاحی و خدمات او )
 2. فهرست آثار استاد محمدامین ریاحی خویی
 3. بعد از هزار سال ( درباره ی شاهنامه ی فردوسی )
 4. میراث فردوسی ( درباره ی حکیم ابوالقاسم فردوسی )
 5. رنج و روزگار فردوسی ( در زمینه ی فردوسی شناسی )
 6. پیام شاهنامه
 7. ارزش والای شاهنامه
 8. چهره ی ممتاز حافظ
 9. سرچشمه های مضامین حافظ
 10. ملاحظاتی در باره ی زبان کهن آذربایجان
 11. زبان ما و همسایگان ما
 12. از کهن ترین روزگاران
 13. پس از جنگ چالدران
 14. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی
 15. عمق تاثیر ادب فارسی در زبان و ادب ترکی
 16. مقدمه بر نزهت المجالس
 17. کسایی مروزی : زندگی ، اندیشه و شعر او
 18. پیشرو ناصر خسرو
 19. در بزرگداشت مولوی در قونیه
 20. تربت شمس تبریز کجاست ؟
 21. صائب تبریزی ، شاعر زمانه ی خویش
 22. نجم رازی و مرصادالعباد ( مقدمه بر مرصاد العباد )
 23. پیش از مقدمه بر رتبت الحیات
 24. مقدمه بر رساله الطیور : نجم رازی و رساله الطیور
 25. بگشای راز عشق ( پیشگفتار بر گزیده ی کشف الاسرار)
 26. عالم آرای نادری ( مقدمه بر عالم آرای نادری )
 27. سفارتنامه های ایران
 28. آذربایجان در اشغال روس ها
 29. آشوب سمیتقو به تحریک انگلیس
 30. در چنبر نیرنگهای رنگارنگ بیگانه
 31. این رباعی ها از حافظ نیست .
 32. فصول گمشده ی فرهنگ ایرانی ( بخش از نوشتار استاد ریاحی در معرفی کتاب «فرهنگ ایرانی در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی »)
 33. استاد بزرگ ما اقبال آشتیانی
 34. خاطراتی از محضر استاد ( خاطرات دکتر ریاحی از بدیع الزمان فروزانفر )
 35. مردی رفت که نظرش هرگز نخواهد آمد ( در باره ی دکتر عباس زریاب خویی )
 36. چون شکفتن گل ها در باغ ( جواب به علی دشتی )
 37. داستانی به نام کتاب درسی

  انتشار این شماره از مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » را که برای سردبیر و گردانندگان این مجله موفقیتی بزرگ است باید به سردبیر و گردانندگان این نشریه شادباش گفت . اما این را هم باید گفت که « خواندن این مجله ، بزرگترین شادباش و دست مریزادی است که می توان نثار  کوششی جانانه چون انتشار این شماره از  این مجله کرد . [۱]

پی نوشت :

در نوشتن این مطلب از مقدمه ی ارزشمندی که بر این شماره  از مجله ی « اطلاعات سیاسی – اقتصادی » نوشته شده است ، بهره گرفته ام .

نظر شما