۱۸ - آبان - ۱۳۹۲


 

 

Djahan Namay-e  Tarikh-e  Iran

جهان نمای تاریخ ایران 

( مجموعه ی نقشه های تاریخی ایران از پیش از تاریخ تا به امروز )

با کاغذ  گلاسه  + چاپ  چهاررنگ
۷۶  صفحه  –  ۲۵۰۰۰  تومان

ناشر : انتشارات سمرقند

فروش تلفنی : ۸۸۳۱۴۶۱۲ – ۰۲۱

نظر شما