۹ - آذر - ۱۳۹۱
عقاب علی احمدی


 

ماهنامه سینمایی فیلم ، شماره ۴۵۰

 ۲۰ آبان ۱۳۹۱ _ سال سی ام

۱۶۰ صفحه  – قیمت :  ۴۰۰۰ تومان

 

 در بیستم آبان ماه  سال ۱۳۹۱ خورشیدی   چهارصد و پنجاهمین  شماره مجله  سینمایی « فیلم » در  زادروز سی سلگی آن ،  منتشر شد . به راستی چه  رویدادی فرخنده تر از این  ، که یک بنگاه مطبوعاتی  سی سال  بپاید  ؟  خاطرات خود از سی سال گدشته را که  از یاد می گذرانم  ، روزهایی را به یاد می آورم  که در  آنها _  به قول فرزانه ای _ حتا یک « چیز خوب »  هم به راستی گنجی شمرده می شد : روزهای جنگ و بمباران ؛ روزهای خانه به دوشی مهاجران در شهرهای بزرگ ؛ روزهای  آغاز   آموختن  « دیدن فیلم »  که با خواندن مجله « فیلم »  برای ما آغاز شده بود ،  روزهای صف خرید بلیت جشنواره های فیلم در روزهای سرد بهمن ماه  و … در این روزها بود که مجله « فیلم »  به  یاری ما آمد و به ما یاد داد که فیلم سینمایی  را  « چگونه »  ببینیم  ؛ اینکه « کجا » ی  یک فیلم مهم است  ؛  یک  آفیش فیلم  چه ارتباطی با درون مایه ها و پیام فیلم  موضوع  آن دارد  ؛  ادبیات چگونه در سینما  به قامت  فرشته ای نوپدید در می آید تا  به یاری بهروزی آدمیان بیاید ، و  …

در سال های انتشار این مجله ، چند مجله دیگر سینمایی نیز با  کوشش کسانی که پیش از آن از همکاران ماهنامه فیلم بودند ، زاده شدند : مجله های گزارش فیلم ، سینما جهان ،  ، دنیای تصویر ، بانی فیلم ، سینما ادبیات .  در درخشش ها و پیروزی های سینمای ایران   در سال های  پس از جنبش ۱۳۵۷  ، که امروزه موزه ای از  نشان ها و تندیس های اهداشده به آن می توان برپا کرد ،  بی گمان  نقش و سهم این مجله و همکاران آن  سهمی مهم و ارزشمند است .   در کار دشوار  کوشش در راه شناساندن جهان مدرن  به  ایرانیان و  سهم یابی در  بده بستان های اندیشگی  فرهنگ ایرانی  با فرهنگ و مردمان جهان  ، در دوره ای که  ایرانیان در کار پیگیری استقلال اندیشگی و  سیاسی خود  بودند ،  خوا ه  ناخواه  ،  بخشی از کار بر دوش مطبوعات  روشنفکری   افتاد .  چنین است که آگاهی های فرهیختگان  و  کارشناسان فرهنگی کشورهای دیگر ، جدا از دانسته های خود از  ایران باستانی  ،  از  فرهنگ  و دانش « ایران امروز » ،  مدیون کوشش  مجله هایی چون « فیلم » ،  « آینده » ،  « آدینه » ، « کلک »  ،  « گفتگو » ، « جهان کتاب » ، « نگاه نو  »   و « بخارا » است .  اکنون که شمار دانشجویان  و  دانش آموختگان آموزش عالی  از مرز  ده میلیون نفر  گذشته است ،  انصاف این است که  این « درس خواندگان »  ایرانی به  جستجو  و افزایش آگاهی های خود از  هنر و ادبیات و علوم انسانی برآیند و بخشی از زمانی را که برای تماشای  رسانه های گروهی   و  شناخت و بهره گیری از فرهنگ دیداری و گفتاری صرف می کنند ، به مطالعه  مطبوعات و  فرهنگ نوشتاری  اختصاص  دهند  تا هدف  راستین این  کوشش ها  که همانا دستیابی به جامعه ای  فرهیخته  و نگرشمند است ،  برآورده شود .

در جهان غرب  ، شمار مجله ها و روزنامه های  یکصد و چند ده ساله  سر به دهها  مجله و روزنامه می زند ،  و این  مهم  در سایه برخورداری  آنان از  ثروت و  شگردشناسی ( تکنولوژی )  بزرگ  این کشورها و تربیت یافتن مردمان  آنان  در زمینه های دانش های انسانی و تجربی  ، با اتکا به اراده ای ملی  ، پدید آمده است . اکنون مجله « فیلم »  و گردانندگان آن  ، با به سی سالگی رساندن یک مجله سینمایی  ،  در راه تحقق یکی از آرزوهای  ایرانیان  گامی بلند را برداشته اند .  باشد که شمار اینگونه مجله ها و روزنامه رو به  فزونی  گذارد  و  شمار سالهای زندگی آنها سده ها را پشت سر نهد .

 

برگرفته  از : ماهنامه سینمایی  فیلم ، شماره ۴۵۰ ، ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۱ ، صفحه ۸۵ .

نظر شما